Bilmek istediğin her şeye ulaş

Egzistansiyalizm nedir?

Diğer adıyla varoluşçuluk demektir... 20. Yy'nin ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır.

"İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini; geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır... "

Önemli temsilcileri arasında; Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur... Felsefi bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche, Kierkegaard ve Husserl gibi düşünürler tarafından atılmıştır. .
  • Paylaş