Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ekonomide regülasyon nedir?

Regülasyon devletin ülke ekonomisinin istikrarını sağlamak ve piyasalarda ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek amacıyla ekonomiye yaptığı her tür düzenleyici önlemlerdir. Fransızca kökenli bir kelime olan regülasyonun Türkçe karşılığı ayarlama ve düzenlemedir.

Devletin asgari ücreti belirlemesi, döviz kurunu kontrol altında tutmak için piyasadaki döviz miktarına müdahale etmesi regülasyona örnek olarak verilebilir. Uluslararası ticaret tarifelerinin belirlenmesi, uluslararası ticarete getirilen kotalar, özel sektör yatırımlarına teşvik uygulamaları ile sübvansiyonlar da ekonomik regülasyon örnekleri olarak değerlendirilebilir.

Serbest piyasa ekonomilerinde devletin piyasalar üzerindeki düzenlemelerinin en aza indirgenmesi amaçlanır. Bu tür ekonomilerde devlet sadece resesyon ve ekonomik çöküş gibi nedenlerle kamusal işleyişin bozulması gibi bir risk varsa ekonomiye müdahale eder.

Örneğin yüksek işsizlik nedeniyle sosyal bir kriz yaşanması riski varsa devlet istihdam alanı yaratabilmek için uygun sektörleri destekleyebilir.

Devletin piyasalara müdahalesinin azaltılması, kamu kurumlarının özel sektöre devredilmesi için yapılan yasal düzenlemelere ise deregülasyon denir. Deregülasyon düzenlemelerinin rekabetçi bir sisteme geçişteki en önemli rolü politikanın ekonomi üzerindeki etkisini azaltmaktır.
  • Paylaş