Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) görevi ve amaçları nelerdir?

OECD'ye üye olan veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkelerin benimsediği vazgeçilmez değerler: sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, demokrasi, İnsan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ile açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı gelişimdir.

Teşkilatın amaçları şöyle sıralanabilir:

- Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi,
- Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım,
- İşsizliğin ortadan kaldırılması,
- Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması,
- Sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi; 
- Ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

660 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt