Bilmek istediğin her şeye ulaş

Elektriksel Alan ve Elektriksel Potansiyel arasındaki fark nedir?

Elektriksel potensiyel birim yükü referans noktasına (genelde toprak veya sisteme sonsuz uzaklık), götürbilmek için gerekli ENERJİDİR. Yani o noktadaki bir yükün potensiyel enerjisinin, yük miktarına oranıdır. Enerji üzerinden tanımlandığı için SKALER'dir. Yaygın olarak V ile gösterilir ve volt ile ölçülür. Yük miktarına bölünerek elde edildiği için yükten bağımsızdır.

Elektriksel alan, birim yüke etki eden elektrik KUVVETİDİR. Yani o noktadaki bir yüke etki eden kuvvetin, yük miktarına oranıdır. Kuvvetle ilişkili olduğu için VEKTÖRELDİR (yönü vardır). Yaygın olarak E ile gösterilir. Özel bir birim atanmamış ve kuvvetin yüke oranı olduğu için N/C ile ölçülür.

Klasik fizik açısından açısından elektrik alan ve manyetik alan iki ayrı şeydir. Ama birbilerini üretebilirler. Her ikisi de bir kaynağa muhtaçtır (elektrik alan sabit yüklere, manyetik alan elektrik akımına). Bununla beraber, elektrik alanın ürettiği manyetik alan, kaynağı olan elektrik alanı tekrar üretiyorsa, her ikiside kaynaktan bağımsız olarak çift olarak var olabilirler ve bu çift ışık hızıyla gider. Bu çift elektromanyetik alan olarak adlandırılır (Karıştırılmasına rağmen elektromanyetik alan elektrik alandan ve manyetik alandan farklıdır. Onların özel bir durumudur). Görünür ışık elektromanyetik alandır.

Modern fiziğe göre elektrik alan ve manyetik alan aynı şeyin farklı referanslardaki görünümüdür.
  • Paylaş
Elektriksel potansiyel bir cismin nötr bir cisme göre üzerinde bulundurduğu elektrik farkıdır. Mesela toprağı sıfır olarak düşünürsek toprağın üzerindeki elektrik telinin gerilimi o telin elektriksel potansiyelidir. Elektriksel alan elektriksel potansiyeli farklı olan iki cisim arasındaki elektriksel olarak yalıtkan cisimlerin üzerinde oluşur. İkisi arasında bağlantı kurmamız gerekirse elektriksel alan farklı elektriksel potansiyellerin sonucu olarak oluşur. Elektriksel alanla mıknatısların oluşturduğu manyetik alan arasında oldukça fazla benzerlikler vardır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

613 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları