Bilmek istediğin her şeye ulaş

Elektron spin rezonans (ESR) hangi alanlarda kullanılır?

İnsan hayatıyla ilgili birçok bilimsel alanda kullanılıyor:
  • Fizik: İletkenlik, yarıiletkenler, kuantum noktalar, kusur merkezleri, tuzaklanmış radikaller, süperiletkenler, ışınlama hasarları gibi birçok alanda.
  • Kimya: Reaksiyon kinetikleri, elektron transferi, organometalik yapılar, katalizler, moleküler magnetlerin araştırılması, paramanyetik metal iyonları ve komplekslerin analizleri çalışmalarında.
  • Materyal araştırmaları: Polimerler, camsı maddeler, süperiletkenler, korozyon üzerinde yapılan çalışmalarda.
  • Tıp: Vücuttaki iç (endojen) veya dış (eksojen) kaynaklı radikallerin tespiti, spin etiketleme veya spin tuzaklama teknikleriyle dokuların belirlenmesi, hastalıklı dokular, dokularda oluşan hasarlar, özellikle kanserli dokuların tespiti ve bu dokulardaki oksijen eksikliği tayini yapılabilir. Antioksidan maddelerin radikal söndürme etkinliği ve manyetik özellikleri incelenebilir.
  • Çevre araştırmaları: Hava kirliliği ve çevresel biyojenik ürünlerin ayrıca toprak içerisindeki paramanyetik maddelerin ESR ile tespiti ve incelenmesi.
  • Paylaş