Bilmek istediğin her şeye ulaş

En iyi savaş taktiklerine hangi medeniyetler sahipti ve bunlar nelerdi?

Taktik kelimesi anlam itibarıyla boyut olarak küçüklük ifade eder. Strateji-operatif ve taktik şeklinde 3 boyutludur aslında.

Savaş da çok genel bir anlam ifade eder, topyekün bir milletin mücadelesini kapsar.

Dolayısıyla aslında günlük jargonda çok yanlış kullanılan bir ifadedir.

Soru bu haliyle sorulursa, tarihte bazı medeniyetlerin icra ettikleri muharebelerde muharebe esnasında, sonucu bir galibiyet olmasa bile, başarıya ulaşmış yöntemler, araçlar anlaşılmalıdır. Ne gibi;

Bir ordunun arkasına güneşi alması bir taktiktir. Buna karşın başka bir yer ve zamanda bir ordunun güneşi karşısına bilerek alması ama süvari akınında içi parlak kalkanları karşı taraf üzerinde kullanması da taktiktir (tarihte var bu).

Bir ordunun meydan muharebelerinde yüksek mevkileri tercih etmesi taktiktir. Romalılar zamanında Clausewitz idi galiba ilk askeri taktik kitabının sahibi, o bahseder kitabında... Tabi başka şeyler de vardır, suya yakın ama suya dayanmayan bir mevki makbuldur, bu da tarihte vardır taktik bir hata olarak yani suya yakınlık lojistik taktik iken, manevra sahasını çıkmaza dayamak manevra taktiği olarak hatadır.

At üzerinden ileriye, yana geriye doğru isabetli ok atışları yapmak, bunu kullanmak bir taktiktir, o okun uç kısımlarını delikli yapıp, havada ıslık çalmasını sağlayarak, psikolojik etki sağlamak da bir taktiktir.

Güçlü atlar üzerine, kalın ağır zırhlılar giymiş süvariler bir taktiktir, yarar geçer, bütün muharebeyi sarsar, inisiyatifi kazanır, ama o zırhlıları bataklığa saplarsanız, bir anda bir hanedan ve neredeyse millet yokolur (bakınız Mohaç Meydan Muharebesi).

Velhasıl medeniyet diye soruya girmişseniz, tarihte üstün medeniyetlerin askeri stratejileri ve ordu sistemleri nelerdir, gibi daha global olmalı ki, cümle kendi içinde tutarlı olsun.

Bir devlet kurulmuş, o devlet tehdit değerlendirmesi yapıyor ve buna göre ordu besleyip, savunma taarruz hazırlıkları yapıyor ve buna göre ordusunu teşkilatlandırıp eğitiyorsa bu strateji, savaş çıkması durumuna göre askere alma seferberlik sistemi ve kuvvet kaydırmaları öngörüp tedbir getiriyorsa bu operatif, inisiyatif sahibi öngörü yeteneği gelişmiş eğitimli disiplinli bir lider kadrosu yetiştirmiş ve bunlar muharebe alanında üstünlük sağlayacak yöntem, silah ve araçlar kullanıyor, geliştiriyor veya değişik kullanım şekilleri buluyorsa bu da taktiktir.

Derin mevzudur :)
  • Paylaş
Sosyalist devrimlerin temel savaş taktiği olan Gerilla taktiği. Küçük ve dağınık birliklerin daha güçlü ordulara karşı yürüttükleri savaşta kullanılır. Bu taktikte halkın desteği çok önemlidir ve Türk Kurtuluş Savaşı'nda da başarıya ulaşmıştır.
  • Paylaş
EN iyi savaş taktikleri aslında bilinenin aksine düzenli ordu ile yapılandırılmış askeri birliklerden  ziyade belli bir merkezi olmayan , düzensiz, esnek ordulardan çıkar... Tarihte bunun örnekleri çoktur... Bir kaçını söylersek ;
  • İrlandayı yüzyıllarca zor durumda bırakan keltler... . Tamamiyle düzensiz bir yapılanmayla gerilla sistemi oluşturup kültürlerini yaşatmışlardır.
  • İspanyollara karşı savaşan Apaçiler... İlkel yerli kabileler gibi gorunen Apaçilere karşı ispanyollar yıllar boyu eğmiştir. Liderin, hiyerarşinin, kuralların gerek kalmadığı bir düzenle ispanyolları yıkmışlardır.
  • Amerikaya karşı Vİetnamlılar... . Vİetnamlılar, yine gerilla sistemiyle, lider olmadan, Vietnam savaşlarında tam 58 bin  Amerikalı askeri öldürmüştür. Ancak natonun desteğiyle zor da olsa vietnama çok sonra girebilmiştir.  
Bu ve bunlar gibi daha birçok önek mevcuttur . Özünde olay şudur ; VBelli bir lideri olan düzenli ordulardaki mantık; liderin kellesini uçurarak geri kalanları himaye altına almak iken, lideri olmayan orduların böyle bir durumu yoktur. Dolayısıyla lidersiz ordular, son kişiye kadar savaşır. Liderli gruplar ise liderin yok olmaıyla hemen dağılır... bunun en iyi orneğini canlı canlı Irak savaşında gördük. Irak ın 500 bin Cumhuriyet Muhafızı varken 2. hafta Iraklı askerler pes etmiştir. Çünkü liderleri öldürülmüştür...
  • Paylaş
Emperyal devletlerin parçala böl yut taktiği (yüzyıllardır aynı), Türklerin akıncıları önden gönderip yıpratma ve hilal taktiği en iyi taktiklerdir. En iyisi de baskın basanındır (gerilla) öldürmez ama süründürür :).
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

921 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt