Bilmek istediğin her şeye ulaş

En verimli beceri değerlendirme teknikleri nelerdir?

Günümüzde birçok beceri değerlendirmek teknikleri bulunmaktadır fakat fazlasıyla soyut ve öznel olduğundan çok da doğru sonuçlar verememektedir.

Bireylerin becerilerinin değerlendirilmesinde ortam çok önemlidir. Bu teknikte bireyin daha önceden yeteneklerini kullanarak, kendi ortamında, neler yaptığına bakılır, yeni bir şey yaratılması o anda istenmez. Amaç, bireyin kendisini rahat hissederek neler yapabileceğini göstermesidir. Böylece yapılan çalışmalar değerlendirilir, sonuçlar analiz edilir ve değer yargısı oluşturulur.

Başka bir teknikte ise davranış analizi yapılır. Burada amaç bireyin her ortama uyum sağlama becerisinin olup olmadığı ve dikkatini nelere verdiğini anlamaktır. Böylece bireyin hangi ortamda nasıl davrandığını, hangi ortamda neler üretebildiği gözlemlenerek değer yargısı oluşturulur.

Liderlik becerilerinin değerlendirilmesi için, toplu çalışma yapılır. Ortama her karakterden oluşacak bir grup oluşturulur ve bir şey üretilmesi istenir. Tartışma ortamı sağlanarak hangi bireyin öne çıktığı, hangi bireyin grubu yönlendirdiği, hangi bireyin bilgilerini daha fazla paylaştığı ve faydalı şekilde sunduğu değerlendirlir. Burada sosyal becerilerin değerlendirilmesi de gerçekleştirilir. İletişim kurma, konuşma, sunum yapma, fikrini beyan etme ve çıkarım yapabilme gibi sosyal beceriler ön plana çıkarılarak değer yargısına ulaşılır.

Karmaşık bir yapıya sahip olan sosyal beceriler, bireyin akranlarıyla ve "diğerleriyle" olan ilişkilerini yakından inceler. Bireyin kendini soyut mu somut mu olarak gördüğü psikoanaliz ile ortaya çıkar sosyal ortamda. Dolayısıyla en çok kullanılan sosyal ve lideerlik becerilerinin değerlendirme tekniğidir. Araştırmalara göre en çok doğru sonuç alınan teknik de budur.
  • Paylaş