Bilmek istediğin her şeye ulaş

Enflasyonun sebebi nedir? Neden enflasyon oluşur?

Enflasyon ekonomide istenmeyen bir olgudur. Kaynağı kıt nüfusu çok olan ülkelerde görülüyor genellikle. Çünkü kısıtlı olan  kaynağın daha fazla tüketiceye dağıtılması önemli bir sorun. Başlıca nedenleri;
  • Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması,
  • Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizlikler,
  • Ülkedeki toplam harcamanın gelirden daha fazla olması,
  • Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması,
  • Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışın fazla olması gibi...
  • Paylaş
Enflasyon aslında ekonomik bir tabir ancak ihtiyaçtan ya da olması gerekn mevcuttan fazla olan her konu/materyal için kullanılabilecek küresel düzeyde güzel bir kelime.

misal son yıllarda ülkemizde bir dizi enflasyonu yaşanmaktadır.

ekonomik anlamda enflasyon ise;

sürekli fiyat artışlarının yaşadığı bir ülke de, yerel para birimin olması gerekenden fazla miktarda piyasada olmasına enflasyon denir.

Genel fiyat düzeyinin artması gibi genel bir tanımla açıklanabilir.

Enflasyon her ne kadar ekonomik olarak kötü ve istenmeyen bir durum olarak görüş bulsa da enflasyonun yüksek olduğu toplumlarda al/sat arasındaki kar marjları çok yüksektir bu sebeple ikinci el dahil tüm mallarda genel olarak fiyat artışı vardır. bu açıdan bakıldığında enflasyon iki değişik şekilde ayrım edilebilir

1. kontrol edilebilir gelişmeci enflasyon

2. kontrol edilemeyen baskıcı enflasyon

birinci madde de yer alan enflasyon piyasanın kendi içerisinde ürettiği ve halkın itibar ettiği malların fiyat düzeyinin artması neticesinde yaşanan ve devletin bu artıştan dolayı hazine de karşılı bulunan miktarda para basarak kaynak yaratması ile sonuçlanan ekonomiye canlılık getiren faydalı bir enflasyonudur.

ikinci enflasyon ise fiyatlar genel düzeyinin her mal için kontrolsüz bir şekilde artması ve toplumun tüketime olan ihtiyacından doğan kaynak açığının devlet tarafından baskı unsuru olarak algılanıp hazinede karşılığı olmadığı halde para basmasıdır ki işte kötü olan enflasyon budur.

ikinci tanımdaki enflasyon bireyleri mal, döviz, altın gibi gelecekte (kısa vade de) değer kazanacağını düşündüğü emtialara iter piyasa yerel para tekrar tükenir ( değer kaybı ) ve devşet tekrar para basar.

velhasılı kelam, eğer enflasyonu yönetebilecek güce sahip ulusal bir ekonominiz varsa enflasyon da tüm ekonomik enstrümanlar gibi katma değer yaratabilecek, akabinde piyasa geliştirici olarak kullanılabilecektir ve kötü değildir hatta olması gereklidir.

NOT: BU YAZI KİŞİSEL GÖRÜŞ İÇERMEKTEDİR. İÇERİKTE YER ALAN YORUM VE YAKLAŞIMLAR AKADEMİK OLARAK TARTIŞMAYA İHTİYAÇ DUYMAKTADIR.   • Paylaş
Paranın değer kaybetmesi
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1475 Görüntülenme7 Takipçi3 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Enflasyon nedir?