Bilmek istediğin her şeye ulaş

Entropi nedir ve neden vardır?

Bunun için öncelikle termodinamiğin 2 yasasını bilmemiz gerekir:

Termodinamiğin 1. yasası: Herhangi bir sistemdeki toplam iç enerjinin, sisteme eklenen ya da çıkan ısı ve iş ile alakalı olduğundan bahseder. Yani hiçbir enerji yoktan var edilemez veya var olandan yok edilemez.

Termodinamiğin 2. yasası: Enerjinin farklı enerji dağılımlarından, eşit enerji dağılımına doğru kendiliğinden akma eğiliminde olduğunu söyler. Örneğin bileşik kaplardaki su, kollardaki su seviyesi eşitleninceye kadar hareketine devam eder.

Aslında 2. yasa entropiyi anlamamız açısından daha önemlidir. Bir sistemdeki rastgelelik, düzensizlik entropi olarak tanımlanır. Eğer bir sistem tamamıyle düzenliyse entropisi 0 olabilir. Entropi; enerji gibi sürekli korunan bir kavram değildir. Evrendeki toplam entropi yani düzensizlik sürekli artar.
  • Paylaş