Bilmek istediğin her şeye ulaş

Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir?

Enzimler protein kaynaklı yapılardır. Hücrelerdeki tepkimelerde görev olan önemli yapılardır. Enzimler girdikleri tepkimelerde değişmeden çıkma özelliğine sahiptirler. Aynı reaksiyonlarda tekrar tekrar kullanılabilirler. Enzimlerin etki ettikleri substratlar vardır ve tepkimeler böyle çalışır. Enzim ve substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Tepkime sonunda kilit açılır.

Enzimlerin çalışmasını etkileyen bazı durumlar vardır;
  • Enzimler protein yapısında olduğundan sıcaklıktan etkilenirler. Belli bir sıcaklığın üzerine çıkıldığında proteinler denatüre olur yani yapısı bozulur ve işlevini yapamaz. Yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulduğundan, sıcaklık normale dönse de enzimler çalışamaz. Enzimlerin en iyi çalıştıkları sıcaklık aralığı 35 ile 37 derecedir. Düşük sıcaklıklardan etkilenmezler.
Enzimler
  • Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH değeri vardır. Genel olarak enzimlerin en iyi çalıştıkları pH 7'dir. Ancak bazı enzimler asidik, bazıları ise bazik ortamda optimal aktive gösterebilirler. Yine sıcaklıkta olduğu gibi pH'ındaki ani değişimler enzimlerin denatürasyonuna neden olabilir.

Enzimler
  • Enzim miktarı arttıkça tepkimenin hızı da artar. Substrat miktarı sınırlı ise enzim yoğunluğu artsa bile reaksiyon bir süre devam eder daha sonra durur. Bunun nedeni ortamda substratın kalmamasıdır. Enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat yoğunluğu arttıkça reaksiyon hızı maksimum değere ulaştıktan sonra sabit kalır. Bunun nedeni enzimlerin substrata doymasıdır.

Enzimler
  • Enzimlerin etkinlik gösterebilmeleri için ortamda belirli oranda suyun bulunması gerekir. Genellikle su yoğunluğunun %15'in altında olduğu ortamlarda enzimler görev yapamaz.
  • Enzimler substratı dış yüzeylerinden başlayarak etkiler. Substratın yüzey alanı arttıkça etkinliğide artar ve tepkime hızlanır.
  • Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere aktivatör adı verilir. Enzim etkinliğini azaltan ya da durduran maddelere inhibitör denir.

Enzimler

  • Paylaş