Bilmek istediğin her şeye ulaş

Epilepsi nedir ve kimlerde görülebilir?

Beyinde herhangi bir bölgenin kontrol dışı olarak aktif hale gelmesi ve devam etmesine sürecine epilepsi denir.Bulaşıcı bir hastalık değildir.Ara ara nöbetler olarak kendini gösterir.Genel nöbetlerde,şuur kaybı olur ve nöbet sırasında yaşananlar hatırlanmaz.Kısmı nöbetlerdeyse;bazen bilinç açık kalır,bazen kaybolur.Nöbetlerin zamanları bilinmez ama stres,uykusuzluk,ışık etkisi,alkol,uyuşturucu,düzensiz beslenme,beden ısısındaki değişikliklerin tetiklediği öngörülür.Nöbetler sırasında beyindeki elektriksel iletimde bozukluk yaşanır,EEG,BT,MRI gibi testlerle tanı hekim tarafından konulur.
Kimlerde görülebilir?
Bu konuda yaş,cinsiyet gibi bir ayrım yapmak mümkün olmaksızın epilepsi herkesin başına gelebilecek bir hastalıktır.
  • Paylaş
Epilepsi
Beyinde herhangi bir bölgenin kontrol dışı aktif hale gelmesi ve bunun bir süre devam etmesi olarak tanımlanabilir. Bu istem dışı aktif hale gelme durumunun başlangıcından bitişine kadar olan döneme, epilepsi nöbeti diyoruz. Beyindeki aktif olan bölgeye göre nöbetler değişiklik gösterir. Örneğin, merkezi sinir sisteminde kol ve
bacak hareketlerini sağlayan bölge aktif durumu gelirse, istemsiz kasılmalar olur.

Epilepsi kimlerde görülür?
Epilepsi, yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm bireylerde görülebilir. Epilepsi bir çok değişik rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalarda; zor bir doğumdan dolayı bazen bebeğin merkezi sinir sisteminin hasar görmesi, Menenjit gibi ciddi bir hastalık geçirilmiş olması veya herhangi bir kaza sonrası beyin hasarı oluşması ve benzeri nedenler ile ortaya çıktığı görülmektedir. Epilepsi bulaşıcı değildir.
Epilepsi Nöbeti Türleri:
Epilepsi nöbetleri Kısmi ve Genel olmak üzere iki
gruba ayrılır:

Genel nöbetler:

Araz hem sağ hem de sol beyinde, dolayısıylı tüm beyin bazında olabilir. Nöbet sırasında her zaman, bir şuur kaybı vardır. Bu tür nöbet geçiren insanlar,nöbet sırasında neler yaşadıklarını hatırlayamazlar.

Kısmi nöbetler:

Araz beynin belli bir kısmında ortaya çıkar. Bunun belirtileri çok çeşitli olup, bozukluğun oraya çıktığı beyin kısmına bağlıdır. Bazı nöbetlerde insanın şuuru açık kalır, bazılarında ise kaybolur. Kısmi nöbetler,
basit, kompleks ve sekonder genel nöbetler
olarak üç kısma ayrılır
Bu son nöbet türü, bir kısmi nöbetin genel nöbete geçmesi anlamına gelir.
  • Paylaş