Bilmek istediğin her şeye ulaş

Erasmus başvursu nasıl yapılır? Hangi tarihlerde yapılır?Sınavı nasıl olur?

ERASMUS 2013-2014 Başvuru süreci nasıl işliyor?
DİKKAT: Erasmus başvurularında ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece itu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız beklenmektedir. Online başvuru sistemimize yalnızca itu.edu.tr uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz.
Erasmus değişimi için öncelikle; üniversiteler arasında resmi olarak onaylanmış bir ikili anlaşma (bilateral agreement) yapılmış olması gerekmektedir. İTÜ öğrencileri, üniversitemizin sahip olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi gereği, sadece eğitim alanında Erasmus değişimi yapabilmektedir. Erasmus değişimleri Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus El Kitabı'nda belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.
1. İTÜ’de Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler tam zamanlı lisans veya lisansüstü çalışmaları için Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidebilirler.
2. 2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, Erasmus Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin uyruk koşulu aşağıdaki şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili ilan Ulusal Ajans websitesinin ua.gov.tr/index.cfm?k=1711
sayfasında yayımlanmaktadır. Bu açıklama kapsamında, başka ülke vatandaşı öğrencilere uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın, Türkiye’de yaşıyor ve İTÜ’de öğrenci olmaları halinde Erasmus faaliyetlerine katılma olanağı tanınmaktadır.
3. Erasmus programından yararlanmış öğrenciler, daha önce Erasmus değişimi yapmamış öğrencilerden kontenjan kalması halinde, hibesiz olarak bir kez daha Erasmus öğrencisi olabilirler. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş öğrenciler ile, seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler, yerleştirilmeleri halinde hibe ile desteklenmek üzere, 2013-2014 dönemi için yeniden başvuru yapabilir.
4. Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine de öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Ancak, başvuru ve seçim sürecine tekrar tabi olur.
5. Erasmus programına başvuru yapmak isteyen her öğrenci, değişim fikrini önceden sağlıklı bir şekilde değerlendirmelidir. Başvuru formunda tercih etmeyi düşündüğü üniversitelerin dil koşullarını öğrenmeli, akademik takvimlerini incelemeli, ders uyumluluklarını Erasmus bölüm koordinatörüne danışmalı, deneyim sahibi olanlar ile görüşerek bilgi sahibi olmalı, Erasmus web sitesinde giden öğrenciler ve dönen öğrenciler sayfalarını inceleyerek yapılacaklar hususunda bilgilenmeli, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmalıdır.
6. Lisans veya lisansüstü dil hazırlığı ya da bilimsel hazırlık öğrencileri Erasmus programına başvuramazlar. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle lisans öğrencilerinin Erasmus değişimine katılmaları bölüm Erasmus Koordinatörünün onayına bağlıdır.
7. Erasmus öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında açıklanan seçim ölçütlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2013-2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : % 50
Dil düzeyi (bkn. madde 8.3) : % 37,5
Dil Mülakat Notu : % 12,5
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2013-2014 Erasmus Aday Öğrenci listesi, YALNIZCA İTÜ AB Merkezi Erasmus Ofisi tarafından ilgili web sitesinde açıklanacak, telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Sonuçların ilan edileceği tarih Erasmus Ofisi’nin web sitesinde duyurulacaktır.
8. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru evraklarının asılları 1 ŞEFFAF DOSYA halinde teslim alınacaktır.
8.1. On-line Başvuru Formu Çıktısı
On-line Başvuru formu için tıklayınız. Gerekli bilgileri doldurup, “Başvuru Gönder” butonuna bastıktan sonra alacağınız başvuru formununun çıktısını imzalamayı ve Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü’nüze imzalatmayı unutmamalısınız.
Online başvuru formu 11 Şubat 2013’de aktive olacaktır.
8.2. Güncel Transkript
Not ortalaması tüm öğrenciler için en az 2,5/4 olmalıdır.
Sistemden (sis.itu.edu.tr) çıktı alınmış olan güncel transkriptinizi getirebilirsiniz.
Not ortalamasının tespitinde İTÜ tarafından hazırlanmış olan güncel transkriptin kullanımı Ulusal Ajans kurallarına göre zorunludur. Önceki senelerde olduğu gibi; yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş öğrencilerin, en son mezun oldukları bölüm/programa ait transcriptleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8.3. Yabancı Dil Belgesi
Yabancı dil düzeyi şu şekilde hesaplanacaktır:
(Yabancı dil puanı x %75) + (Dil mülakatı x %25)
Dil mülakatlarının içeriği, ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörleri tarafından belirlenecek ve yine ilgili ERASMUS bölüm/program koordinatörlerince 6-13 Mart 2013 tarihleri arasında belirlenecek günde yapılacaktır.
Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili yabancı dil belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri;
- KPDS,
- ÜDS ve
- YÖK’ün bu sınavlara eşliğini Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Belgesinde tarif ettiği sınavlardır.
- Ayrıca, Abitur belgesi de 85 dil puanı olarak kabul edilecektir.
Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru için kabul edilmeyecektir.
İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir.
Konservatuar öğrencilerinin yalnızca İngilizce dil notu ibraz etmeleri yeterlidir.
Başvurular için, bu belgelerden birine sahip olmadığı halde, olduğunu belirterek söz konusu ülke kurumlarından tercih yapan öğrencilerin tercihleri evrak teslim aşamasında İPTAL EDİLECEK VE YERİNE YENİ TERCİH YAPTIRILMAYACAKTIR.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

851 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt