Bilmek istediğin her şeye ulaş

Erasmus'a alınmanın şartları nelerdir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar: Yararlanıcının Madde 2.3’de belirtilen Tabiiyet şartını sağlaması esastır. Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır: 1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) 2bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. Not ortalamasının tespitinde, öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkript kullanılır. Ancak başvuru ilanı yapıldıktan sonra puan yükseltilemez. Başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez’in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak taban puanı yükseltme en az kontenjan sayısının 3 katı başvuru alabilmeyi sağlamalıdır
  • Paylaş
Programa katılacak olan öğrencinin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az bir yıllık dönemini tamamlamış olması gerekmektedir. Hazırlık hariç.
Başvuru tarihinden önce yıllık kümülatif not ortalaması en az 2,5 ile 4 arası ya da 75/100 olmalıdır. Not ortalaması daha düşük olan öğrenciler kontenjanın doldurulmaması halinde değerlendirmeye alınır.
Bununla birlikte öğrenci üniversitenin yapacağı dil sınavına girmesi gerekir geçerli not 70/100 olmalıdır. Dİl sınavına giremeyen öğrenciler için Erasmus Yoğun Dil Kursuna kabul edildiklerine dair belge gereklidir.
  • Paylaş
Diğer arkadaşlar gayet geniş kapsamlı açıklamışlar, ben de eski bir erasmus öğrencisi olarak genel bi bilgilendirme yapmak isterim. Erasmus sürecinde her fakültenin farklı okullarla anlaşması vardır. Bu sebeple aslında erasmus programı için öğrenim göreceğiniz ülkeler anlaşma yapılanlarla sınırlıdır. Fakülte ve bölümünüzün anlaşmalı olduğu yerleri öğrenin. Her üniversite, ülkelere göre belli harç verir hibe burs denilen olay budur. Aylık bazda verilir. Programa gitmeden önce %80i, programdan döndüğünüzde çetrefilli hesaplamalardan sonra size geriye kalan %20yi program süresince akademik anlamda başarılı olduğunuzu beyan edebilirseniz alabilirsiniz. Gel gelelim nasıl başvurulura. Yine üniversitenizin belirleyeceği bir tarihte ingilizce sınavına girersiniz ve bundan aldığınız puan ağırlıklı not ortalamanızla birleştirilerek bir sıralama puanı oluşturur. Üniversite ulusal ajanstan aldığı parayı hesap kitap yaparak fakültelere böler ve fakülteden hibeli(para yardımlı) olarak gidecek öğrenci kontenjanı belirlenir. Sıralama puanınızla listede kaçıncı sırada olduğunuz önemlidir. Örneğin üniversite soralamada ilk 15 kişi hibeli olarak gidebilir dediğinde sizin sıranızı kontrol ederek hibe alıp alamadığınızı kontrol etmeniz gerekir. Diyelim ki bu sıralamada 18 sıradasınız. Para yardımı alamayacak mısınız? Şansınız artık çok daha düşüktür, yine de teorik olarak mümkün. Sizin 15 sıraya yükselebilmeniz gerekir ve bu da arada 3 kişi olduğundan ilk 15'ten 3 kişinin erasmus programına katılma hakkından feragat etmesi gerekir. Genel olarak böyle.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

398 Görüntülenme6 Takipçi3 Yanıt