Bilmek istediğin her şeye ulaş

Erkeklere, tecavüz etmemelerini öğretmek yerine.. kadınlara, tecavüze uğramamaları yönünde dikkatli olmaları telkininde bulunan bir toplumda yaşıyoruz lakin cinsel taciz ve tecavüzün engellenebilmesi için ne gibi önlemler alınabilir?

İnsan ırkı henüz evrimini tamamlanamadığından "Yoldan geçen kadına yiyecekmiş gibi bakmak " olayının uzun yıllar daha devam edeceğine inanıyorum. Kültür denilen olay, bir coğrafya üzerinde yaşayan insanların eğitim düzeyleri ile alakalı olduğu kanısından yola çıkacak olursam, bizim kültürümüzde kadınların kendilerini daha çok uzun yıllar koruması gerekecek.
Atasözlerimizde bile
- Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek köpek peşinden koşmaz
- Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin
- Kadın erkeğin elinin kiridir.

Tarzında bir sürü atasözümüz bulunduğundan, "Eksik etek" olarak tabir edilen kadınların elbette kendilerini korumaları gerekecek. Cinsel tacizin önüne geçebilmek için, bu davranışları yapan kişi ve kişilerin ailelerinden başlamak gerekiyor eğitime, nede olsa "Katranı kaynatsam olur mu şeker, cinsini s... Yine cinsine çeker. "
 • Paylaş


Türkiye’nin birçok yerinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlendi. Türkiye Psikiyatri Derneği de bu önemli gün ile ilgili bir açıklama yaparak, kadınların ruh sağlığını en çok etkileyen iki faktörün yoksulluk ve şiddet olduğunu belirtti. TPD adına açıklama yapan Prof. Dr. Ayşe Gül Yılmaz Özpolat önemli noktalara değindi. Ayrıca TPD dışında bugün birçok etkinlik de düzenlendi.
"EVDE SAVAŞ VARKEN DÜNYADA BARIŞ NASIL OLABİLİR?"
Dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve kız çocuklarının giderek artan ve hayatın her alanında maruz kaldıkları cinsiyete dayalı şiddet, kadınları ve toplumu saran sosyo ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmelidir. Bu yıl BM 25 Kasım’dan başlayıp 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe kadar olan 16 günlük eylem programının temasını ‘kadına yönelik şiddeti sonlandırma ve militarizme karşı mücadele için harekete geçme’ olarak belirlemiştir. Evde savaş hüküm sürerken dünyada barıştan nasıl söz edebiliriz? Bir çok kadın kendilerini rahat, huzurlu, güvende olmaları gereken yuvalarında tehlike içinde hissetmekte, zarar görmekte, incitilmekte, yaralanmakta ve hatta öldürülmektedir.
SAVAŞLARDA KADINLAR DİREK HEDEF ALINIYOR
Son yıllardaki savaşlarda dikkati çeken durum; savaşan güçlerin kadınları direk olarak hedef alması, cinsel saldırı ve tecavüzlerin düşman tarafa ve düşman tarafın erkeklerine zarar verecek bir savaş yöntemi olarak kullanılmasıdır. Tecavüz bir savaş silahı haline gelmiştir ve askeri bir strateji niteliği kazanmıştır. Militarizmin kadınlar üzerine tek etkisi savaş sırasındaki cinsel şiddet değildir, aslında bundan çok daha büyük çok daha yaygın bir kötü sonucu vardır: Askeri zihniyet korku ve utancın hakim olduğu bir kültür yaratmakta ve toplumsal olduğu kadar bireysel sorunların çözümünde de şiddetin kullanılmasını meşru kılmaktadır. Böylelikle savaşın olduğu her coğrafyada aile içi şiddet de artmaktadır.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA EYLEM DÜZENLENDİ / Foto Galeri

SAVAŞLARIN EN BÜYÜK MAĞDURLARI KADINLAR VE ÇOCUKLAR
Savaşın, şiddetin bir çözüm aracı olarak yaşama geçmesinin yanı sıra pek çok üzücü yanı daha vardır. Savaş bölgelerinden kaçan milyonlarca insanın evlerini, yuvalarını, sevdiklerini, komşularını, en temel eşyalarını geride bırakarak yeni bir toprağa sığınmaları, göç etmeleri ve burada düşmanlıkla, ayrımcılıkla, aşağılanmayla karşılaşmaları ruh sağlıklarını ciddi olarak etkileyen bir sorundur. Ülkemizin hemen yanıbaşında, büyük bir şiddetle devam eden savaş nedeniyle son yıllarda ülkemize neredeyse 2 milyona yakın insanın göç ettiği bilinmektedir. Savaştan kaçan bu insanların büyük çoğunluğunu ise kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.
Erkekler
SAVAŞTAN KAÇAN KADINLARIN EĞİTİM ORANI ÇOK DÜŞÜK, ÇALIŞAMIYOR
AFAD’ın 2014 yılında yayınladığı raporda; bu göçmen kadınların çoğunluğunun bugün neredeyse savaştan dolayı yaşanmaz hale gelen İdlip ve Halep kentlerinden geldiği, dolayısıyla savaş bitse bile dönecek yerlerinin kalmadığı, %80’inin ilköğretim ve altı düzeyde eğitim aldığı, çoğunluğunun herhangi bir mesleği olmadığı ve kamp dışında yaşayanların da son bir aydır hiçbir gelir getirici işte çalışmadıklarının tespit edildiği bildirilmektedir. Savaştan ağır şekilde etkilenmiş, evlerini yerlerini yurtlarını yitirmiş, üstelik eğitim düzeyleri düşük olan ve mesleki donanımları olmayan bu kadınların gerek kamplar içinde gerekse kamp dışında ağır bir yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürdükleri bilinmektedir.
“SAVAŞTAN ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET VARDI”
AFAD raporunda da söz edildiği gibi bu kadınlar aile içi şiddete maruz bırakılmakta, erken yaşta evlendirilmekte ya da çok eşli evliliklere zorlanmaktadırlar. Gerek kamplarda gerek kamp dışında yaşayan kadınların %50’sinden fazlasının 18 yaş altında olması nedeniyle acilen korunması, eğitim yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması, meslek kazandırılması ve erken yaşta evliliklerin kesin olarak önlenmesi sağlanamazsa, bu çocukların yaşamları boyunca çok daha fazla şiddete maruz kalacakları ve çok daha fazla ruhsal hastalıklara yakalanacakları, bu hastalıkların daha uzun ve şiddetli seyredeceği, hatta süreğenlik kazanacağı açıktır. Son dönemde gerçekleşen bu büyük göçün onlarca yıl boyunca ülkemizin önemli sorunlarından birisi olacağı beklenmektedir. İncinebilirliği çok yüksek olan bu gruptaki kadınların ruhsal rahatsızlıklara yakalanma oranlarının da çok yüksek olacağını gözden kaçırmamak gerekmektedir.
Erkekler
“ŞİDDET VE YOKSULLUK KADINI EN KÖTÜ ETKİLEYEN İKİ FAKTÖR”
Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki kadın ruh sağlığını etkileyen en temel iki sosyal faktör şiddete maruz kalma ve yoksulluktur. Günümüzde bütün kadınlar geleneksel kavramların da etkisiyle fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların ne yapması, nasıl davranması, ne kadar eğitim alacağı, parasını nasıl harcayacağı, nasıl giyineceği hatta kimle evleneceği gibi temel seçimleri kural koyucu, yasa koyucu erkekler tarafından belirlenmektedir. Kadınların eğitilmemeleri, emekleri karşılığında ücret almamaları ve erkeklerden daha düşük ücret almaları, daha düşük sosyal konumda yer almaları şiddete maruz kalmalarını arttırmaktadır.
KADINLAR İKİNCİL KONUMA HAPSEDİLİYOR
Ülkemizde kadınlar, işyerinde, evinde, cezaevlerinde, hastanede, okulda kısacası yaşamın her alanında şiddete maruz kalmaktadır. Kadınları çalışma ve sosyal hayatın dışına itecek ve güçsüzleştirecek girişimler kadın ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkilere yol açmaktadır. Kadınlarla erkeklerin eşit olmadığına inanan, bunu kışkırtan bir ortamın kadınları ikincil konuma hapsettiği, ülkemizde kadınların bedenlerini denetleme gücünü elinde bulundurmak isteyen, onları her şekilde araçsallaştıran politik müdahalelerin, kadınlara yönelik her tür şiddeti tırmandırdığını kaygıyla izlemekteyiz.
KADINI HİZAYA SOKAN ZİHNİYET
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, her yıl 25 Kasım’da yaptığımız gibi ülkemizde kadına yönelik şiddetin artışını ve süreğenleşmesini önleyecek en önemli sosyal politikanın cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması olduğunun da bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Biliyoruz ki kadına yönelik şiddetin temel nedeni, kadınları şiddet uygulayarak hizaya sokmak isteyen erkek egemen zihniyettir ve toplumsal cinsiye eşitliği her alanda sağlanamadıkça kadına yönelik şiddet türlü çeşitli şekillerde devam edecektir.
EŞİTLİKTE 142 ÜLKE İÇİNDE 125. SIRADAYIZ
Kadın örgütleri verilerine göre her gün birçok kadının öldürüldüğü bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için eğitim,
sağlık, ekonomiye katılım ve politikaya katılım konusunda kadınlar pozitif ayrımcılık içeren politikalarla güçlendirilmelidir. Dünya Ekonomik Forumu 2014 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Göstergesi Raporu’nda Türkiye ne yazık ki 142 ülke içinde 125. sırada yer almaktadır. Ekonomik katılım, sağlık, eğitim ve politik güçlenme alanlarındaki parametreler dikkate alınarak hazırlanan bu raporda ülkemiz sağlık ve eğitim parametrelerinde daha iyiyken, ekonomiye katılım alanında 142 ülke arasında 132. sıradadır. Kadının işgücüne katılımı açısından 2006 yılından daha geride olmamız da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

DUYGUSAL ŞİDDET, FİZİKSEL ŞİDDETTEN ÇOK DAHA FAZLA
Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayda Çelebioğlu, dünyada kadınların daha çok duygusal şiddete maruz kaldığını belirterek, "Fiziksel şiddete de maruz kalan kadınların sayısı hiç azımsanmayacak şekilde. Erkekler yanımızda olursa daha duyarlı olurlarsa kadına yönelik şiddet önlenebilir" dedi.
Erzurum'da Havuzbaşı'nda toplanarak yakasına mor kurdele takan grup, "Kadını tekmelemek sadece karnındaki bebeğinin hakkıdır", "Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda taşınmaya layıksın", "Kadına şiddete son" yazılı pankartlar taşıyarak, Cumhuriyet Caddesi'nden Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü.
Doç. Dr. Çelebioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, kadınların daha çok şiddet gördüğünü söyledi.

"Dünyada kadınlar daha çok duygusal şiddete maruz kalıyorlar. Fiziksel şiddete de maruz kalan kadınların sayısı hiç önemsenmeyecek şekilde. Erkekler yanımızda olursa, daha duyarlı olurlarsa kadına yönelik şiddet önlenebilir. Buna yönelik farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılmalı" diyen Çelebioğlu, Türkiye'deki şiddetin dünya ülkeleriyle aynı oranda olduğuna dikkati çekti.

ŞİDDETİ ENGELLEMENİN EN TEMEL YOLU: KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ
Bu nedenle bu yıl basın açıklamamızda 2 temel soruna dikkat çekmek istiyoruz:
-Kadına yönelik şiddeti azaltmanın tek yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır. Muhafazakar politikalar aracılığıyla evlere kapatılan, aile içinde yer almaları beklenen, ‘evlerinin kadını’ , ‘çocuklarının annesi’ olan kadınların çok daha fazla şiddete maruz kaldığı akılda tutularak kadınların eğitim almalarının önü açılmalı, iş güç sahibi olmaları desteklenmeli, işyerlerinden, yerel yönetimlerden başlanarak kadınların söz sahibi olmalarını destekleyen politikalar geliştirilmelidir.
EVDE BARIŞ DÜNYADA BARIŞ
- Bu yıl ‘Evde Barış, Dünyada Barış!’ sloganı ülkemiz için özel önem taşımaktadır. Suriye’den gelen ve çoğunluğu her türlü şiddete maruz kalma riski yüksek bir grup olan 18 yaşın altındaki kız çocukları, kadınlar ruhsal açıdan desteklenmeli, göçmenlerin sorunları toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısıyla ele alınmalı, kadınların güçlendirilmeleri için erken yaşta yapılan evlilikleri, çok eşli evlilikleri önlemek başta olmak üzere etkin sosyal politikalar hızla yaşama sokulmalıdır.
HER 10 KADINDAN 3'Ü ŞİDDET GÖRÜYOR YARISI SUSUYOR
(CİHAN) Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlara karşı yapılan şiddeti eleştirerek "Her 10 kadından üçünün, bir tanıdığı tarafından fiziksel ve-veya cinsel şiddete maruz kaldığı ve mağdur kadınların yüzde 40’ının korktukları için şikayetçi olmadıkları belirtiliyor." verisini aktardı.
KADINLARIN HAKLARINI ARAMASINA DESTEK VERİLMELİ
KDK, yaşanılan zamanın yeni bir dünyaya doğru dönüştüğü, Türkiye’nin vizyon ve misyonunun farklılaştığı kritik dönemeçte, sahip olunan insani değerleri öne çıkararak, kadınların sesi olmak, haklarını arama yolunda atacakları her adımda yanlarında olarak, görev ortaklığında bir arada olmak, kadınların sorunlarını görmek, bilinçli, sistematik değişim için çaba harcamak için var olduklarını bildirdi.
KDK, Türkiye’deki siyasi katılım, üreme sağlığı, eğitim ve istihdam alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermeye yönelik etkin politikaların hızla yaşama geçirilmesi, yaşanılabilir bir dünya ve eşit yaşam koşullarına ulaşılması için tüm kadınların her daim yanında ve destekçisi olacaklarını belirtti.

kaynak:
HÜRRİYET/KELEBEK
 • Paylaş
Herkesin soyunması en büyük önlem olur! Küresel ısınalım, mecburen soyunuruz belki :)
 • Paylaş
 • Kapalılık olayına bir çözüm bulunmalı. Ya herkes kapanmalı, ya herkes açılmalı ya da kapalı ve açık insanlar ayrı yerlerde yaşamalı. Kapalılığı şart olarak gören erkek için kapalı olmayan kadınların hepsi çıplak gibi oluyor. Köpeğin götünden bile tahrik olan bu yaratık tabii ki gördüğü açık kadından da tahrik oluyor. Yine gelir vurursunuz bu yanıtın tepesine ama, sübyancılık, kadına şiddet ve tecavüz kültürü olan kesim diğer tarafa kimlik bilileri karşılığı izinle geçebilmeli. Diğer tarafın öyle bir kısıtlamaya ihtiyacı olmadığını Gezi günlerinde gördük. %50 ortalıkta yokken ne bir taciz, ne bir tecavüz, ne bir hırsızlık ne de şiddet eylemi oldu.
 • İkincisi adalet adil olmalı, açık bölgedeki hiçbir tecavüzcü, kadına şiddet uygulayan ve kadın katili akapeli de olsa cumhuriyet mahkemesinde cezasını çekmeden salıverilmemeli. Tecavüz eylemlerinin lokasyonu kapalıların olduğu bölgeye kayacağı için o taraf hukuken serbest bırakılmalı, kadı mı istiyorlar, şeriat mahkemesi mi her neyse hepsini kendi bölgelerinde kurmalarına izin verilmeli.
 • Üçüncüsü politikacılar ahlaklı olmalı, RTE'nin dediği gibi "kadın mı kız mı, neyse", "hamileler sokağa çıkmamalı, sevişi anımsatıp tahrik ediyorlar", "camide fuhuş yaptılar", "kızlı erkekli merdiven kullanıyorlar" gibi laflar etmek değil bir başbakanın ağzında müftünün bile ağzında olmamalı. Hatta gelin ülkeyi bölelim, ümmetçi, kapalı falan ne varsa %50'nin seçtiği yönetici tarafından yönetilsin, biz de kendi yönetimimizi seçelim. Her iki taraf da kendi geliriyle idame edilsin.
 • Sokakta öpüşüldüğünü, sarılındığını görmek istemeyenler de bölgelerinde kalmalı, yine aynı %50'nin mensupları sonuçta. Öpüyorsak sizi mi öpüyoruz, sarılıyorsak size mi sarılıyoruz.
 • Bütün metrolar, kentsel dönüşümler, duble yollar, alt ve üst geçitler, imam hatip okulları, AVM'ler tecavüzcülerin bölgelerinde yapılmalı ki diğer tarafın açık görünüşlü ve kafalı insanlar hariç bir çekiciliği olmasın %50 için. Hatta o bölgelerdeki ağaçlar da sökülüp ağaç sevenlerin tarafına dikilmeli.
 • Son olarak da, bu sefer iş kadınlara düşüyor: Geçen gün bir haber okudum; adam iş yerinde kadının yanağını okşamış ve yine yanağını öpmüş, kadın da bunu cinsel saldırı diye 8 yıl 4 ay cezası olan bir suç olarak mahkemeye taşımış. Kadınların bu durumlarda fevri, feminist davranmayıp suç neyse ona göre adalete başvurmaları gerekiyor, bir mobbingin cezası tabii ki tecavüze teşebbüsle aynı tutulamaz, o şekilde açılan dava da düşer, düşmüş de zaten. Orantılı şikayette bulunup gereken cezanın alınmasına çalışmaları örnekte olduğu gibi mobbingin de cezasız kalmamasını sağlayabilir.
Bu sitede zaman zaman kadınlardan okuyorum tecavüze idam cezası verilmeli diye, katılmıyorum, tabii ki tecavüz cezasız kalmaması gereken bir suç ama bir silahsız yaralamadan daha büyük bir suç da değil. Silahsız yaralamanın cezası neyse tecavüzünkü de aynı olmalı. "Ama ruhum yaralandı" diye bir fark hukuken olamaz, zaten yumrukla ya da tekmeyle yaralanmış bir adamın ya da kadının ruhu da aynı şekilde yaralanır.
 • Bunların dışında erkeğe mutlak hakimiyet sağlayan kızların mal gibi satıldığı görücü usulü evlilik geleneği de artık son bulmalı. O tür ailelerde adam karısını döver, erkek çocuk da aynı ahlaksızlıkla yetişir, diğer kadınlara da aynı babasının anasına davrandığı gibi davranır. Bu durumda kadının tecavüzcü yetiştirdiğinden söz edilemez, evdeki ahlaksızlığın, tecavüzcülüğün, şiddetin kaynağı baba denen ittir.

Keşke illa da dogmatik olacağım diyen herkes Pastafaryan olsa. . . Neyse böyle bir ihtimal de yok zaten ama bir Türkiye içinde iki Türkiye yaşamaya çalışıyoruz. Keşke imkan olsa da eyaletlere ayrılsak şeriatçılar şeriat eyaletlerinde biz de demokratik eyaletlerimizde yaşasak.
 • Paylaş
Bence artık düzen değişmeli erkekler kendilerini korumalı tecavüz hakkı da kadınlara verilmelidir :)))
 • Paylaş
Hepimiz bundan şikayet ediyoruz, büyük, kesin bir çözüm bekliyoruz ama herkesin tek başına yapabilecekleri de var. Susmamayı öğrenmek !! Tacize uğradığında sesini çıkaran, bağıran ve en önemlisi karşısındakini teşhir edebilen kaç kişi var ? Bence kilit kelime : teşhir.
Yaptıkları ortaya çıktığında birkez daha yapmaya cesaret edemeyecekler. Emin olun korkup, tırsıp kaçıyorlar. . .
 • Paylaş
Önce toplumsal cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmalıdır
 • Paylaş
4

Güzin Turhan, gene bu konuya değinmiş ya :))) aklın fikrin toplumsal cinsiyet :))

Jawair Chaker's, haksızmıyım Güzo 😈

Güzin Turhan, haklı mısın bakalım :)

Kadına yönelik cinsel taciz ve tecavüzü önlemenin tek bi yolu vardır kadına karşı uygulanan taciz tecavüz ve şiddeti engellemek için eğitim yasası çıkarılmalıdır .
 • Paylaş
Başımızdaki yöneticilerin kafası değişmediği sürece daha çok kadın tecavüze uğrar bence. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bişey yapmaz diyorlar adamlar.
 • Paylaş
Tecavüz edenlerin sırtını sıvazlayıp erkektir yapar evlensinler çocuğu da aldırmasınlar bir yuva kursunlar demeyi bırakabilir yukarıdaki yetkililer. .
 • Paylaş
Kadınlara tecavüzün önlenebilmesi için çok ciddi caydırıcı ceza yaptırımları uygulanması gerek bağzen irandaki taciz tecavüz hırsızlık yasalarında uygulanan ölüm cezalarının türkiyedede uygulanmasını istiyorum belki o zaman kadın taciz tecavüz vakaları yaşanmaz.
 • Paylaş