Bilmek istediğin her şeye ulaş

Eskiden yiyecekler nasıl saklanırdı?

Gıdalarda belli başlı 6-7 adet muhafaza yöntemi vardır. Bunlardan en ilkel olan ve geçmişten günümüze kadar gelen ve hala kullanılan geleneksel kurutma metodu en etkili ve eski metotlardan biridir. Su aktivitesinin düşürüldüğü yani mikroorganizmaların kullanabildiği suyun uzaklaştırılması metodu uygulanır ve gıdanın içerisindeki serbest su uzaklaştırılır. Bu muhafaza metoduna kurutma denir. Ayrıca gıda ürünlerinin hava almaması amacıyla toprak altında da saklandığı geçmişte ve şuan ilkel yerleşim alanlarında uygulanan mevcut muhafaza metotlarındandır.
  • Paylaş
Gıda muhafaza tekniklerinden günümüze kadar gelen 2 çok yaygın metot vardır. Bunlardan biri kurutma tekniğidir genellikle et ve et ürünlerine ayrıca tarhana yapımında uygulanır sıcak ve güneşli havalarda dışarıya bırakılarak gıdada bulunan suyun uzaklaştırılması ve kuru ortamda yani toprağın altında saklanılarak sağlanır böylece mikroorganizma faaliyeti durdurularak gıdaların bozulması engellenirdi. Diğer yöntem ise turşudur. Mevsimlik sebzeler tuz konsantrasyonu yüksek olan suyun içinde saklanır aynı zamanda yeni tatların oluşması sağlanırdı. Turşuda egemen mikroorganizma gurubu, patojen bakterileri ve gıdayı bozma riski olan diğer mikroorganizmaları yüksek tuz konsantrasyonunun yardımı ile gelişmesini engeller ayrıca gıdada güzel tat oluşumlarına neden olurlar günümüzde bu metot artık saklama değil genelikle damak tadı için kullanılmaktadır
  • Paylaş
Ne kadar eski olduğunu ve nereden okuduğumu hatırlamıyorum ama doğal buzdolapları kullandıklarını biliyorum. 20 yıl öncesine kadar hala kullanılan bir yöntem olduğunu da biliyorum, malum...
Genişçe bir çukur kazarak içerisine yeteri büyüklükte bir testi yerleştirilirdi. Testi kullanım amacına göre ya su doldurulur ya da boş olarak bırakılırdı ve ağzı kapatılırdı. Bu yöntemle testi içindeki ısı sürekli sabit ve hava değişimden etkilenmeyecek şekilde neredeyse izole bir sistemdir ve toprak sıcaklığındadır.
Bilim Tarihi

  • Paylaş
Kurutma, tuzlama, salamura yani tuzlu, limonlu, sirkeli su, toprağa gömme, mağara, bodrum vb serin ortamlarda askıya alma, çevreyle temazsız olmasını sağlama.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2087 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt