Bilmek istediğin her şeye ulaş
Estetik ( Antik Yunanca αἴσθησις AISTHESIS algı, duygu, duyum ) 19. Yy'a kadar algılanabilir güzelliğin, doğa ve sanattaki yasaların ve uyumun öğretisi olmuştur.
Günlük konuşmada estetik terimi genellikle güzel, zevkli ve çekici ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Bilimde ise terim insanların nesnelere karşı algısını etkileyen karar mekanizmalarını meydana getiren tüm özellikler paletini ifade eder.
Felsefede, sözcük genellikle farklı kullanılır. Estetik felsefede ya genel (sadece sanat değil) duyusal algının teorisi ya da felsefik bir (ya da hatta sosyolojik) sanat ya da tasarım teorisidir.

Bazı görüşlere (özellikle Immanuel Kant sonrası) göre ise estetik değerlendirme sadece öznel algıya bağlı "güzel" ya da "çirkin" şeklinde değil de nesnenin belli nesnel özelliklerine göre yapılmaktadır. Burada belirleyici olan daha çok nesnenin işlevi ve gerekliliğidir. Diğer (göstergebilimsel) estetik teorileri özellikle de sonuncusunun sadece özel işaret sistemleri bağlamında anlaşılabilir olduğunu vurgular. Özellikle ampirik araştırmalarda (deneysel psikoloji, ayrıca buna yakın birçok felsefe teorisinde) estetik kavramı altında (günlük konuşmada olduğu gibi) insanların nesneleri (sanatın da ötesinde) neye göre "güzel" ya da "çirkin" olarak değerlendirdikleri, hangi ampirik kriterlerle bu çeşit yargılara vardıkları incelenir. Anglo-sakson bölgesinde estetik kısmen daha çok bu son şekliyle anlaşılır. Yeni araştırmalarda estetik hem işlevsellik hem de algısal güzellik olarak ele alınmaktadır.

Kaynakça:de.wikipedia.org/wiki/%c3%84sthetik
  • Paylaş
Matematiksel olarak estetik göze güzel gelen olarak tanımlanabilir, İnsanın göz algısıyla altın orana yakın bulduğu her şeyi bilinçsizce beğenmesi o cisimin estetik olduğu anlamına gelir. Bunun sağlaması şöyle yapılabilir; genele bakıldığında çirkin yahut güzel denilen her mimari , sanat eseri, insan, canlı bu orana yakın yada uzak olmasından kaynaklanan orandandır...

Aristo nun söylediği gibi güzellik orandır ...

aşağıdaki heykelin çirkinliği mesela oran bozukluğundan olduğu aşikardır...

i.imgur.com/hUv03Fv.jpg
  • Paylaş
2

Şaman, Cidden çirkinmiş C:

Eskiz, Kavramsal yada soyut çalışmalar estetikten uzak mı?
Kaldı ki bu heykel Antalya'dadır, çirkin gelmemiştir bana hiç:)

Göze güzel gösterme sanatıdır.
  • Paylaş
Doğal bir görüntüyü istenilen bir şekle getirmek için uygulanan bir operasyon : )
  • Paylaş