Bilmek istediğin her şeye ulaş

Evrim Teorisi nedir? Neyi savunur?

Evrim kuramının babası olarak bilinen, biyoloji alanında önemli bir isim olan Charles Darwin’in ileriye sürdüğünü bir görüştür. Bir kaç cümleyle anlatılacak bir durum olmadığını söylemek istiyorum. Bilim alanında en çok tartışmalara neden olan konulardan birisidir. Bunun asıl nedeni evrim hakkında yalnızca bilinen gerçeğin ' İnsanların maymundan geldiğini savunan teori' olarak bilinmesidir. Bu düşüncenin inanışlara ve Allah'ın varlığına ters düşmesi günümüzde antidarwinizm, evrim teorisi karşıtlığı hakkında bir çok araştırmaların yapılmasına yol açmıştır. Hatta karşıtlık bir çok biyoloji bölümünde evrim teorisinin hocalar tarafından anlatılmamasına kadar ulaşmıştır.

Darwin canlıların ortak bir kökeninin olduğunu, yaşamlarının sürdürebilmek için çeşitli oluşumlar geçirdiğini öne sürmüştür. Doğanın en katı kuralı, güçlü olan ve doğaya ayak uydurabilen canlının yaşama hakkının olmasıdır.

Evrimin esas konularından birisi doğal seleksiyondur. Doğal seleksiyon; canlılar arasında güçlü olanlar yaşamlarını devam ettirebilirler, güçsüzler ise hemen yok olurlar. Bu sayede güçlü olanlar kalıtım materyallerini aktarır. Ancak bu süreci gözlemlemek yüzyıllar alır. Bu nedenle laboratuvar ortamında ispatlamak, gözlenerek kanıtlamak mümkün değildir. Kalıtım yıllar boyunca değişime uğrar ve yeni oluşan türlerde değişim gösterir. Genlerdeki mutasyonlar sonucu yeni türler varyasyona uğrar. Evrim dümdüz bir hat değildir. Amipten solucan, maymundan insan oluşma gibi bir durum yoktur. Türlerin ortak ataları vardır bunlar kimi zaman morfolojik kimi zaman yakın protein değerlerinin ortaya koyduğu sonuçlardır.

Benim savunduğum görüş her konuda ve her zaman bir şeye karşı gelebilmek için onun ne olduğunu bilmek ve araştırmak gereklidir. Yasaklamalarla, metrolarda bir zamanlar her ay sergilenen alçıdan yapılma işlerin hayvan fosilleri diyerek insanların kandırılmasıyla karşıtlığın oluşturulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum.

Evrim hakkında daha önceden paylaştığım bir yazıyı yeniden paylaşmak istiyorum. Bunun biraz daha aydınlatıcı olacağını düşünüyorum.

EVRİMDE KAVRAM YANILGILARI

Evrimle ilgili kavram yanılgıları çoktur. Bu nedenle evrime inanıyorum inanmıyorum gibi kavramlar ortaya çıkar. Şunu belirtelim ki evrim bir inanç şekli değildir. Başlıca kavram yanılgıları:

1. Evrim dini reddeder: Evrim bilimle açıklanır. Bilim her zaman tartışmaya açıktır somut verilerle ilerler. Doğa üstü olayları açıklamaktan arınmıştır ve her zaman bu olayları uzak tutar. Bu nedenle dinle tamamen ayrı bir şekilde açıklamalar sunar.

2.Teori denmesi: Teoriler ilerler ve yasa olur. Açık uçludur her zaman bilimsel teorilerin çözülmesi gereken sorunları vardır. Bu durum zayıflığını değil güçlülüğünü gösterir. Teorilerin doğruluğu son derece desteklemiştir. Ancak karşıt bir şey varsa yine bunların teorilerle açıklanması gerekir. Evrim hipotezi gibi bir ifade denseydi bunun gerçekliği evet sınanabilirdi. Ancak teori(kuram) gerçeklikle tamamen bağdaşır. Kanun ve teoriyi de birbirine karıştırmamak gerekir. İkisi de farklı bilimsel bilgileri temsil eder birbirlerine dönüşmezler!

Örnek olarak Newton teori ve kanunu böyle ayırt etmiştir;''...yerçekimi gerçekten var ve tarif ettiğimiz kanunlara göre hareket ediyor...ancak yer çekimine neden olan olayları açıklayan bir açıklama(teori) geliştiremedim. ''


3.Fosil kayıtlar: Fosillerdeki ara boşluklar evrim teorisini çürütmektedir. Ancak tüm canlıların fosillerini bulmak çok zordur .Nedeni yumuşak dokuların kolay fosilleşmemesi ve bulunamamış olmasıdır. Ancak bu ara boşluklar haricinde bilim insanları bir çok fosil bulmuştur. Alçıdan kilden yapılan insanları yanılgıya uğratmak için metrolarda sokaklarda yapılan fosil sergileri her zaman gerçeği yansıtmamaktadır.

4.Maymundan gelme: İnsanlar maymundan geliyorsa neden hala maymunlar var? gibi sorular insanları yine bilimsel bir açıklama sunmadan yanılgıya düşürme sorularıdır. Ancak evrim insanların maymundan geldiğini değil 'Maymun benzeri ' bir halden bu hale geldiğini savunmaktadır. İlk insanlarında yaşama koşullarını düşünürsek çok doğru olduğunu göreceksiniz. Maymun bizimle son ortak atadır sistematikte şempanze ve insan aynı dal ayrımında bulunur. Sistematik tablosu canlıların taşıdığı ortak özelliklere göre yapılır. Dümdüz bir hat gibi düşünürsek bu tabloyu o buna dönüştü şu şuna benzedi. En sonunda neden hepsi birbirine benzemiyor soruları ortaya çıkar.

5.İleri doğru gitme: Evrim hiç bir zaman canlıların daha iyi doğru gittiğini savunmaz. İlk canlıların önemsiz insanların en muhteşem canlılar olduğunu savunmaz. Hiç bir canlıya ilkel demekte bizi onlardan üstün yapmaz. İlkel denilen bir bakteri türü ph sı 3 4 olan ortamlarda yaşamını sürdürebiliyor insan o ortama elini bile sokamaz .Darwin de açıklamasında : 'Hiç bir canlıya asla yüksek ya da aşağı deme ! ' demiştir. Kişisel görüşümde böyle insanlar doğayı en çok katleden canlıdır kesinlikle en muhteşem canlı değil...

  • Paylaş
1

Ahmet Avcı, Yapay Seçilim'in Deneysel Olarak Gözlenmesi: Belyaev'in Tilkileri

Çok güzel bir deney okuyun;
evrimagaci.org/makale/3

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

991 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları