Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ezan ve kamet nedir? Aralarındaki fark nedir?

Ezan, namaz vaktini bildiren bir çağrıdır. Kamet ise farz namazının çağrısıdır. Ezanlar, kametlere göre daha geneldir. Bütün bir şehirde duyulabilir çünkü bütün halka namaz çağrısı yapılır. Kamet ise namaz kılınan topluluk için farz nama geçildiğine dair yapılan bir çağrıdır.

Ayrıca okunuş yönüyle aralarında fark vardır. Ezan belli bir makamda, ağırlıkta ve daha yüksek sesle okunurken, kamet daha hızlı ve kısık seste okunur. Bununla birlikte cümleleri aynıdır fakat kamette, “Hayyaalelfelah”tan sonra iki defa “Kad kaameti’s-salah” (Namaz başladı) cümlesi söylenir.
  • Paylaş