Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fazla ısıtılan süt neden taşar?

Sütün içinde birçok madde bulunur. Bunlar laktoz, yağ, mineraller ve proteindir. Fakat bunların dışında sütte aslında en çok bulunan madde sudur. Sütün içindeki yağda, kabaca gliserol ve yağ asitleri bulunur. Bu yağ asitlerinin yoğunluğu sütteki diğer maddelerden daha düşüktür. Süt içinde küçük kürecikler oluşturan katı yağ süt ısıtılmaya başlandıktan sonra yukarı doğru yükselmeye başlarlar. Yağın erime noktasına yakın bir değer olan 50° C’de süt üzerinde kabuksu bir katman oluştururlar. Bu sırada ısınan süt içinde buhar kabarcıkları oluşmaya başlar. Bu kabarcıklar da ısındıkça yukarı yönelirler ve sütün yüzeyine ulaştıklarında yağ küreciklerinin oluşturduğu katmanlar karşılaşırlar.Buhar kabarcıkları önce kabuğun altında birikmeye başlar. Fakat zamanla hem sayıları artar hem de burada birleşerek daha büyük kabarcıklar oluştururlar ve sonunda kabuğu ittirebilecek kadar yüksek bir basınç yaratırlar. Bu durumda süt taşar.

Sütün ya da üzerinde kabuk oluşan çorba gibi diğer yiyecek ve içeceklerin taşmasını istemiyorsanız, onları ısıtırken başında bekleyip karıştırarak ve kabuk oluşumunu engelleyip taşmalarını önleyebilirsiniz.
  • Paylaş
Çoğunluğu sudan oluşan sütün içinde ayrıca biraz yağ, protein, laktoz ve bazı mineraller vardır. Sütün içindeki yağ, gliserid yapan yağ asitlerinin bir karışımıdır; bu asitler süt serumundan daha düşük bir yoğunluğa sahiptirler. Katı yağ, serum içinde küçük kürecikler şeklinde bulunur. Bu yağ kürecikleri yukarı doğru yükselirler ve erime noktalarına yakın bir değerde (yaklaşık 50°C), sıcak süt üzerinde bir "kabuk” oluştururlar.

Isınan sütün içinde oluşan buhar kabarcıklarının yüzeye ulaşmaları bu katman tarafından engellenir; kabarcıklar kabuğun altında toplanırlar. Sayıların artan ve birleşen bu kabarcıklar, bir an gelir kabuğu ittirebilecek kadar yüksek bir basınç yaratırlar; bu durumda da süt taşmış olur. Sütü karıştırmak kabuğun oluşmasını engelleyeceğinden, basınç oluşmaz; dolayısıyla süt de taşmaz.
  • Paylaş