Bilmek istediğin her şeye ulaş

Felsefe hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce her insan felsefe yapabilir mi?

Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisidir. Bir okuldur, bir öğretiler bütünü, bir ya da bir çok farklı beyin yapısıdır. İçinde bilgelik sevgisi olan her insan o yoldan gidip antik filozoflardan başlayarak tüm felsefe ve mantık bilgisini edinip felsefe yapabilir. Gerek var mıdır, yok mudur diye soracak olursak gereğini yaratmak zaten filozofun işidir. Felsefe öğretisinin çok küçük bir kısmına sahip olan ya da hiçbir kısmına sahip olmayan kişilerin uçuk konuşmalarına genellikle geyik muhabbeti denir. Ne bir felsefik problem ortaya konur ne de ona çözüm üretilir. Felsefik olarak doğru da olabilirler olmayabilirler de.
 • Paylaş
.. Felsefeyi yazarken kolay okurken zordur bunlar derin konulardır parası olmayan felsefe yapamaz, aynı parada olduğu gibi felsefe insanı dinden imandan eder : D
 • Paylaş
3

Ece Naz Sonat, Ya güzel kardeşim, neden her yanıtına iki noktayla başlıyorsun? :))

Pınar B., Garip yorumun için seni alkışlıyorum dostum :)

Felsefe herşeyin temelidir. Yalnız bir konu hakkında fikir yürütmeyi de felsefe zannediyoruz ki bu yanlış. Felsefe yapıyorsak birşeyin varlığı hakkında tartışıyoruz demektir. Her insan elbette felsefe yapabilir, Allah vergisi değildir felsefe, merak işidir.
 • Paylaş
Felsefe dönemine göre değişik amaçlarla insanlar tarafından kullanılıyor bence.

Cağdılımız felsefeciler eşşek kadar adam olurlar hala, hümanist, yer yer komünist , çoğunlukla ateist zeminlerde tavşanların neden çok ürediklerinden hareket ederek evrenin merkezine egolarını koyarak bira fıstık eşliğinde sazı ellerine alıp uzun süredir yıkamadıkları saçlarını karıştıra karıştıra beyin mastürbasyonu yaparlar.
Ola ki ortamdan birde sevişilecek hatun yapma ihtimalleri varsa değme keyfine abinin.

Derken masaya @chamacon gibi huysuz bir ihtiyar gelir , 2 dakka dinler ortamı son noktayı koyar eşşek kadar adam oldunuz hâlâ ergen geyiğine felsefe yapıyonuz daaalın lan der. O felsefe grubu iyonlarına ayrılır bir daha ki cumaya kadar.

Felsefik abi ise eve tabiki yalnız gider, en çok bira beleşe gelmiştir : -) : -)

Ben sadece dinlerim, hesabımı öderim çıkarım : -) o kafayla sadece uyunur.
 • Paylaş
Bu soru bana ulaştığında sevgili Bahriye Üçok'u kaybettiğiz günün seni devriyesinde ve düşünceleri nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan Sokratesin mekanında Atina'dayım. Kim ki felsefe yapmak ister Onlar gibi ölümü göze almalıdır!
 • Paylaş
Sorunun dogrusu şöyle olmalıydı "Felsefe yapmayan insan var mıdır?".
 • Paylaş
Felsefe beynin düşüncelere tecavüzü sonrası yeni düşüncelerin ortaya çıkışıdır.
Okuyan, düşünen her insan felsefe yapabilir.
 • Paylaş
Felsefenin asıl konusu insana dair her şeydir. Bilgelik sevgisidir. İnsana dair her şeyi bilmedir. Herkes felsefe yapabilir mi? Kimi ne göre evet herkes yapabilir ama felsefenin teori kısmını bilen asla felsefe yapamaz.
 • Paylaş
Felsefe düşünen ve sorgulayan her insanın yapabileceğini bir şeydir. Nereden geldik? Neden varız? Gibi sorular sormaya başlayan her insan felsefe yapmaya da başlamış demektir.
 • Paylaş
1

Ayşe Gültekin, Düşünebilen her varlık (sadece insan değil) felsefe yapar.

Felsefeyi yapmış olmak için yapanlardan nefret ederim. Felsefe anlıktır. Dile geldiğinde can bulur. Ve sonrasında kalıcılığı yakalar
 • Paylaş
Felsefe hakkındaki düşüncelerim felsefeekibi.com forumu sonrası epey değişmişti. 10 yıl filan oluyor herhalde kapanalı. Bu kadar derin insanı bir arada buluşturabilecek, bu kadar derin başka da bir havuz görmedim. Özellikle bu işin akademisyenlerinin sık sık ışık tuttuğu bu özel ortamın dilini başlangıçta yadırgamıştım. Gelişi güzel tercümelerin ezberlenmesinden türemiş sosyalist ağızdan bahsediyorum. Buna bir de terminolojik anlamlar yüklenmiş, ''Türkçe'' kelimeleri ekleyin, ohh mis gibi oluyordu. Bir konuda yazı yaz, önce İngilizceye, sonra geri Türkçeye çevirsin google, öyle bir şey oluyordu. Ama alışıyor insan...

O siteden kalan sağda solda alıntılardan, ne dediğime örnek bir cümle;

''Göstergebilimin, anlamlı bütünlere özgü anlamsal ayrılıkları, anlamsal eklemlenişi (anlamlamayı), bir üstdil aracılığıyla yeniden üreterek açıklamayı amaçlar. Bu amaçla, salt bildirişim dizgelerini ya da göstergeleri değil, anlamlı bütünleri (anlamlama dizgeleri) ele alır. Simgesel mantıktan, matematikten, budunbilim ve dilbilimden kaynaklanan bu anlamlama kuramının inceleme aygıtı çç aşamadan oluşur: 1. Betimsel dil; 2. Yöntembilimsel dil; 3. Bilgikuramsal dil.

Her üç aşamaya ilişkin, olarak da kavramsallaştırma ve mantıksal biçimselleştirme çabaları gerçekleştirilmiştir. ''

çok daha akıcı başka bir alıntının alıntısı;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“her başkaldırmanın, başlangıçta “bütün insanlar adına bir değer adına” yola çıktığını, ancak daha sonra “köklerini ve temellerini” unutarak, yani ne adına başkaldırdığını unutarak, ya karşı çıktığı tutum gibi buyurgan (totaliter) olduğunu ya da kendi kendini yok ettiğini belirtir. Politik alandaki yazılarıyla Franco İspanyasına da Stalin Rusyasına da eşit ölçüde karşı çıkan Camus’nün amacı, başkaldırma için felsefi bir ölçü, mantıksal bir tutarlılık ölçüsü getirebilmektir. Başkaldırma, bir şeye karşı gelirken, karşı gelme yolu, o yolla ulaşmak istediği amacı sarsıyorsa tutarsızdır. Bundan dolayı, her zaman için başlangıçta başkaldırmayı harekete geçiren değerlere, bütün insanlar için geçerli olması gereken değerlere bağlı kalmak gereklidir".

“(...)İnsanı insan yapan değerlerin yok sayılmasına ya da herhangi bir dogma ve ideoloji uğruna unutulmasına karşı çıkan Camus, sanatçı ve düşünür olarak kendi yeri ve tutumu hakkında şunları söyler: “Benim rolüm, dünyayı ve insanı değiştirmek değil. Çünkü bunun için ne yeterince erdemim var ne de insanları aydınlatacak ışığım. Ama, kimi değerler var ki, onlar için bir çaba gösterebilirim. Bunlar, öylesine değerlerdir ki, değişmiş bir dünya bile, onlar olmadan yaşanası bir dünya değildir. Onlar olmadan, bir insan, bu yeni bir insanda olsa, saygıya değmez. ”

Albert Camu'nun yeniden cevrilip basilan Başkaldıran Insan adli kitabiyla ilgili Hollanda Felsefe Forumu dergisi soyle bir yorum yapiyor:

"Hannah Arendt en Albert Camus ikilisi, kırk yıldan fazla bir süre önce devrim üzerine birer kitap yazdılar. Onlar bu kitaplarıyla günümüzün kafası karışık sol düsüncesine yeniden hayat verebilirler".

---------------------------------------------------------------------------------------------
Felsefe zannedildiği gibi birşey değil, eğitim gerektiriyor, tüm felsefe tarihine hakimiyet gerekiyor, tarihsel yaklaşımları, tartışmaları, kabulleri, tespitleri bilmek gerekiyor, ki bu şekilde ancak, ortak zeminde o bakış açılarıyla etkileşebilirsiniz, dünyaya bakabilirsiniz. Kallavi ciddiyette bir bilgi birikimi gerektiriyor. Çoğunlukla okuyucusu olduğum siteden şu yazıyı okuyun, felsefeekibi sonradan dergi çıkarmaya başlamıştı, oradan alıntıdır, dediği gibi postmodernizm üzerine okuma atlası gibi güzel bir derleme; nina.bencoya.com/181/postmodernizmiteyi-. . .
 • Paylaş
Öğretiden ziyade bireyseldir bence felsefe, benimsemek ise ruhun ihtiyacına kalmıştır. Kimsenin benimsemediği, her insanın bireysel olarak sahip olduğu milyonlarca felsefe vardır muhakkak. Çoğu insanın düşünceleri, felsefesi kesişebilir tabii. Evrenseldir. Bilgelik sevgisinden değil de, merak giderme ihtiyacından doğmuştur bana göre. Benim felsefemde budur misalen.
 • Paylaş
Evet herkes bir felsefe yapabilir mesela beynin insanların beyninin %3 ünü 4 kullanıyor diyebilir ve onun inandığı doğrusudur hiçbir kimse de bu felsefeye birşey diyemez kimse de kimsenin felsefesine
 • Paylaş
Merak insanın doğasında var olan bir şey olduğu için bilinçli ya da bilinçsiz herkes felsefe yapar.
 • Paylaş
Düşünme ve yorumlayabilme yetisine sahip her insan bilerek ya da bilmeyerek felsefe yapar. Bunun sonucunda yaşayacağı hayatı şekillendirir.
 • Paylaş
Felsefe hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Aşırı abartılmış bir alan olarak görüyorum.

İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi(bu akıl) bu kadar sikleti çekmez
Ziya PAŞA
İdrak-i maali: Kelime anlamı yüksek fikirleri, derin hikmetleri kavramaktır.

Bu açıdan baktığımızda felsefede bütün her şey sorgulanmış ancak akıl çoğu şeyi idrak etmekten acizdir. Biz ise bütün bilimlerin anası olarak görüyoruz akılla idrak edemediğimiz bir çok alan üzerine bilimin oturtulması ne kadar doğru olur tartışılır bence. Gazali’nin felsefe eleştirisi, duyuların kişiyi aldatabileceği yönündeki gayet doğru bir saptamayla başlıyor, insanı genelde çelişik yargılara yönelttiğini belirttiği aklın sorgulanmasıyla gelişiyordu. Akıl, felsefi ve metafizik sorulara yanıt bulmaya çalışırken çelişkiye düştüğüne göre, hakikate ulaşması imkansızdı. Salt akla dayalı bilgiler, mutlak hakikate varmak için gerekli içerikten yoksundu; matematik çok basit ve açık yöntemlerle kanıtlamaya yöneldiği için, doğanın karmaşıklığını ve akıl ile açıklanması imkansız yönlerini reddetmek zorundaydı. Mantık da tümel bir kanıtlama aracı olduğu için, bir düşünceyle hem aynı doğrultuda hem de ona karşı kullanılabilirdi.
Sizce her insan felsefe yapabilir mi?
Düşünen her insan felsefe yapabilir filozoflar düşünmek anlamak dışında ne yaptılar ki farklı olarak.
 • Paylaş
Felsefe yapmaktan kastedilen, çoğunluğun düşündüğünün dışında bir şekilde düşünmek ya da toplumun yakından baktıklarına topluca, büyük resme bakar gibi bakmaksa, hayır, her insan felsefe yapamaz.
 • Paylaş
Bireysel yada toplumsal manada insan davranışlarının ve söz konusu davranışların ortaya koyduğu toplam sonucun tarihsel süreçte nereye geldiğini anlamak her kesin görevi olmalıdır. Örneğin insan üretim güçlerinin oluşturduğu güce dayalı nesnel yapının belirlediği bir varlık mıdır ? Yoksa gerçek gücü yaratıcısında arayan ve onun izlerini yaşamının tüm detaylarında gözlemleyen iman etmiş bir varlık mı olmalıdır ? İşte son derece önemli bu iki ayrımı dahi gözden kaçırmak, insanın ne gerçek bir materyalist nede inanan bir mümin olamaması sonucunu doğuracaktır. Herkes en azındantoplumsal dönüşümlerin insan üzerindeki etkisini açıklamaya çalışan, her iki taraftaki felsefe akımlarından az da olsa bilgi edinmelidir.
 • Paylaş
Her insanın yapabileceği bir iş olamayacağına göre, her insan felsefe yapamaz.
 • Paylaş
1900lü yıllarda ölmüş bir şey olduğunu düşünüyorum felsefenin. Felsefenin cevap verme yetisi yok olmuştur. Şu anda cevap aradığı 4 alan varmış birisi de ahlakmış. Burada cevap aradığı alanların tamamen göreceliğe dayalı olduğu ve realiteye uygun gerçek cevaplar veremeyeceği de ortadadır.
Şu an cevap veren felsefe değil bilimdir.
Benim gördüğüm felsefe şu an melankonik duygulara girmeye hevesli, hayal dünyasında yaşamayı seven, kendi öznel bakış açısını bir gerçek gibi sunmaya hevesli, popüler kültür esiri insanların felsefe yaptığını zannetmesiyle felsefeyi savunmasıdır. Ve bana yönlendirdikleri eleştiri de hep bir noktadan sonra teistlerin savunma argümanına dönüşüyor ne gariptir.
Felsefe düşünmektir diyerek kurtarmaya çalışırlar. Bugün güzel güneşli bir gün diye düşünüyorum ve felsefe yapıyorum o zaman. Saçma bir hareket.
Soru sormaktır diyorlar. Bu akşam ne yemek yesem diye sorup düşünüyorum. Gene saçma bir kurtarma hareketi.
1900lü yıllara kadar felsefe etkindi ve o yıllara kadar yaşamış olan felsefeye lafım yoktur ama şu an ergenlerin bir cesedi taşır gibi felsefeyi ağızlarına laçka edinmesine saldırmışımdır hep.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

787 Görüntülenme24 Takipçi20 Yanıt

Konu Başlıkları