Bilmek istediğin her şeye ulaş
Fiilden türeyen fakat fiillerin bütün özelliklerini göstermeyen kelime türleridir. Cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf gibi görevlerde yer alır. Fiilimsilerin özellikleri:
 • Fiil soyludur fakat fiil değildir. Fiil anlamlarını tamamen yitirmemişlerdir.
 • Fiil çekim eki olarak sadece olumsuzluk eki alırlar.
 • Cümlede doğrudan yüklem olmazlar, ek fiil alarak yüklem olabilirler.
 • Bulundukları cümlelerin yapısını bileşik ederler. Yan cümlecik oluştururlar.
 • Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarftır.
Türkçe'de üç tür fiilimsi vardır:
 1. İsim fiil: Fiillere -ma, -ış, -mak eklerinin gelmesiyle oluşur:
  Düzeltme, bakış, şımartmak...
 2. Sıfat fiil: Fiillere -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinin gelmesiyle oluşur:
  Duran, yıkılası, ölmez, tanıdık, tanınmış...
 3. Zarf fiil: Fiillere -ınca, -dıkça, -dığında, -ken , -r, -mez, -alı, -erek, -madan, -meksizin, -a, -ıp eklerinin gelmesiyle oluşur:
  Sevince, yaşadıkça, geldiğinde, doğarken, gelir gelmez, gideli, yürüyerek, olmadan, tanımaksızın, koşa koşa, arayıp...
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

621 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları

Eş Anlamlı Soru Ekle

 • İsim fiil nedir?

 • Sıfat fiil nedir?

 • Zarf fiil nedir?