Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fiziği matematik ve felsefeden ayıran nedir? Matematik ve felsefenin birleşimi fiziği oluşturmaz mı?

Çok güzel bir soru. Çıkış yerleri aynı olan bu üç alanın şu an ayrı olmalarının sebebi kullandıkları yöntemler. Çıkış sebepleri doğayı anlamlandırmak, sınıflandırmak, kullanışlı hale getirmek. Ayrı desek de şu an hala birbirlerinin bazı yöntemlerini kullanıyorlar. Matematik temelli mantık ile felsefe, matematiğin hemen her dalıyla fizik sıkı etkileşimde.

Fiziği maddeyi anlamak için yaparsınız, bilimsel yöntem kullanırsınız, hiçbir zaman "şu kesin olarak doğrudur" diyemezsiniz. Kuramlarınız da deneysel olarak gerçeklenmeden pek ciddiye alınmazlar.

Felsefeyi maddeyi ve mânâyı anlamak için yaparsınız, felsefeci olmadığım için günümüzde yapılan felsefede kesin doğru var mıdır bilmiyorum.

Matematik bunların içinde en kesinidir. Teoreminizi matematiksel yöntemlerle ispatlarsanız çürütülmesi imkansızdır (tabii ciddiye alınması yaptığınız kabullere göre değişir, bir sürü kabul yaparak genel bir sonuca varamazsınız) .

Matematik ve felsefenin birleşimi fiziği oluşturmaz. Fizikte sistematik deney olmazsa olmaz. Felsefe ve matematikte deney yoktur, olsa olsa doğayı gözleme olabilir.
  • Paylaş
Felsefe varlığı varlık olmak bakımından inceleyen sistemdir. Yani herhangi bir varlığı (bunun soyut/somut olması farketmez) var mı? Yok mu? Var olması olanaklı mı? Şeklinde inceler, felsefenin temeli budur. Birçok felsefeci aynı zamanda diğer bilim dallarında da teori geliştirmişlerdir çünkü felsefe herşeyin temelidir. Örneğin Descartes geometri alanında teori geliştirmiştir keza Thales de öyle. Felsefeden hareketle diğer bütün bilim dalları türemiştir(bugün bilim yapmak için kullanılan hipotez mantığı felsefeye dayanır) ve boynuz kulağı geçer hesabı çok gelişmişlerdir. Geldikleri noktada bunları birleştirmek diye birşey sözkonusu değildir çünkü her biri farklı şeyleri inceler. Fizik doğadaki devinim olgularını, matematik aritmatiği, felsefe varlığı
  • Paylaş
Fizik maddeyle ilgilenir. Matematik ise fizikte sadece fiziksel hesapları yapabilmek için kullanılan ana araçtır. Matematik tüm bilim dallarında kullanılır, fizik başlı başına bir bilim dalıdır. Fizik ispatlara dayandırılır yani somuttur, matematik zaten soyuttur. Felsefe tüm bilim dallarının eski haliyle uğraşmış hatta matematikle de uğraşmıştır. Günümüzde kullanılan matematik (calculus) her ne kadar felsefe kökenli olsa da felsefeden felsefecilerin bakıp da anlayamayacağı kadar uzaklaşmıştır. Mantık halen bilgisayar teknolojisinde güncelliğini korumaktadır. Felsefeyle matematiğin birleştirilmesi diye bir şey söz konusu olamaz bu simyayla kimyayı birleştirmeye benzer. Matematik ve felsefeyi ne kadar birleştirirseniz birleştirin fiziğe ulaşamazsınız.
  • Paylaş
Felsefe soru sormak iken, fizik ve matematik cevap almaktır. Felsefede cevapların önemi yoktur, ispata ihtiyaç duyulmaz. Fizik ve matematik ise birer bilim dalı olarak deneysellik ve gözlem gibi unsurlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple felsefe ile fizik ve matematik alakasız alanlardır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

420 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt

Konu Başlıkları