Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fizik için akı tanımı nedir?

Manyetik akı gibiDüzenle
Akı,bir kuvvet alanının belli bir bölgesinden geçtiği varsayılan güç çizgilerinin adıdır.
  • Paylaş

Bir kuvvet alanının belli bir bölgesindeki şiddeti ya da skaler bir büyüklükle ilgili gücün ölçüsü.


Alanla ilgili akılar, elektrik akısı ve manyetik akı; skaler büyüklükle
ilgili akılar da ışık ve ses akısıdır. Elektrik akısı, bir dielektriğin
belli bir bölgesinden geçen elektrik miktarıdır (simgesi y, birimi
coulomb). Elektrik alanı içinde çizilen ve her noktası, o noktadaki
akının yönünü gösteren çizgilere akı çizgisi denir. Herhangi bir
kesitindeki akısı bir birim olan akı çizgileri Faraday tüpü adıyla
anılır. Akı çizgilerine dik bir birimlik yüzeyden geçen bu tüplerin
sayısı, akı yoğunluğunu verir.


Manyetik akı, manyetik alanın toplam büyüklüğünün ölçüsüdür (simgesi f,
birimi weber) ve manyetik akı yoğunluğuyla alan vektörlerinin skaler
çarpımına eşittir. Işık akısı, ışınım yoluyla yayılan enerjinin, meydana
getirdiği ışık duyumuyla belirlenen akış hızı (simgesi f, birimi
lümen); ses akısı da ses enerjisinin akış hızıdır (simgesi P, birimi
watt). Çekirdek fiziğinde tanımlanan nötron akısı ise, birim hacimdeki
serbest nötron sayısıyla bunların ortalama hızının çarpımıdır. Nükleer
santral reaktörlerindeki nötron akısı, metrekare başına saniyede
1016-1018 kadardır.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2080 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt