Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fizik mühendisliği nedir? İş imkanları nasıldır?

Ben İTÜ Fizik Mühendisliği mezunuyum. Aslında uzun bir süredir bu soru bir tarafta yanıtlanmak üzere duruyordu ve bugüne nasipmiş diyelim :)

Fizik Mühendisliği, İTÜ'deki bir profesör hocamızın tanımı ile kısaca "Bir sürü alanda çırak, ancak hiç bir alanda uzman olarak mezun olunamayan bir bölümdür". Bu cümleye tamamen katılıyorum, çünkü gerçekten de iş dünyasında bir çok farklı sektörde Fizik Mühendislerini görmeniz mümkündür.

Fizik Mühendisliği, Türkiye'de dört üniversitede mevcut; İTÜ, Hacettepe, Gaziantep ve Ankara Üniversitesi. Fizik Mühendisliği bölümünü normal Fizik bölümünden ayıran çok fazla şey yoktur aslında, müfredat olarak bakarsanız sadece 4-5 tane farklı ders alırsınız; bunlardan en ayırıcı olanları bence; Elektronik 1-2, Bilgisayar Hesaplamalı Fizik ve Fizikte Matematiksel Yöntemler dersleridir. Bunlar dışında seçmeli dersler de tercihinize göre farklı alanlardan olabilir. Ders müfredatı dışında aslında çok fazla bir farklılık olmadığı için bence "mühendisliği" ibaresi sadece etikettir.

Fizik Mühendisleri'nin iş imkanlarına gelince; normalde 2 şansınız vardır. Bunlardan biri akademik kariyere yönelmek, yani Yüksek Lisans, Doktora yapmak ve akademik hayata devam etmek. Türkiye'de bilimsel çalışmalara verilen önem ve özellikle temel bilimlere verilen değeri göz önünde tutarsanız, bunun çok yerinde bir seçim olmayacağı aşikardır. Bu sebeple bu tarafta bir seçim yapacaksanız, yurt dışında yüksek lisans ve doktora tercihini değerlendirmeniz yerindedir. Çünkü, yurt dışında daha değerlisiniz, gerçekten de bilim adamı olmanız için imkanlar size sunulur ve şartları (son büyük kriz dönemlerini saymazsak) çok çok iyidir.

İkinci şans ise, Tıp Elektroniği'dir. Tıp elektroniği ya da diğer bir adlandırma ile Sağlık Fiziği, çok büyük bir sektörde, çok pahalı cihazların pazarlaması, satışı, bakımı veya kurulumu gibi işlerin gerçekleştirildiği bir sektördür ve büyük paralar döner. Bu sebeple bu alanda size ekmek var. Ancak, bu sektöre girmek için, çırak olarak mezun olmanız sebebi ile yüksek lisansınızı Tıp Elektroniği üzerine yapmanız gerekecektir.

Tüm bunlar dışındaki seçenekler ise sizin kendinizi geliştirmenize ve yöneliminize kalmış iş alanlarıdır. Bir fizik mühendisi; yazılım, elektronik, imalat, malzeme ve buna benzer sektörlerde çalışabilir. Hepsinde de tanıdığım ve sektörlerinde başarı ile çalışan fizik mühendisleri var. Ancak, ben dahil hepimiz bunlar için çok çalıştık ve bir çok bilgiyi eziyetli bir öğrenme süreci yaşayarak edindik diyebilirim.

Normalde olması gereken, kişinin böyle bir bölümü bitirip bilim ile uğraşması ve bu uğraşları sonucunda elde edilen yenilikleri ürüne dönüştürebilecek şirketlerle sektörün içinde iş birliği içinde bulunulmasıdır. Ancak, tahmin edeceğiniz üzere böyle bir yapı için, daha çok fırın ekmek yememiz lazım.

Bu arada, son bir not; Fizik Mühendisliği sana ne kazandırdı derseniz, bana kazandırdığı en büyük özellik, net olarak söylüyorum, "anlamsız da olsa, mecbur kaldığında her durumla mücadele etmek gerekir ve mücadele edilecek bir şeyler hep vardır". Türkiye için gerçekten de çok gereken bir ders aldım diyebilirim. Ancak, unutmayın ki bu durumun dünyada pek bir geçerliliği yoktur.

Umarım aydınlatıcı ve faydalı olur bu bilgiler, bol şanslar.
  • Paylaş
Fiziğin çok daha geniş bir alanında eğitim veren bir daldır. Temel fizik eğitimini, genel olarak, üç yılda tamamlayan öğrenciler, son yılda optik, nanotekneloji, kuantum mühendisliği, opto-elektronik, akustik, bilgisayar, kalite-kontrol, biyofizik, medikal fizik, süper iletken fiziği, yoğun madde fiziği vb. alanların birinde veya birkaçında uzmanlaşarak fizik mühendisi unvanını alırlar.Teknolojik gelişmelerde Fizik Mühendisleri, bilim ile Mühendislik arasında çok önemli bir köprü görevi yapmaktadır. Fizik mühendisleri, yeni teknolojiler üretmeye daha yatkın olup, mühendislik problemlerine orijinal çözümler bulabilirler. Modern Fiziğin avantajlarını kullanarak yeni teknolojiler üretmeyi hedefleyen fizik mühendisliği bir bakıma ileri teknolojiler mühendisliği misyonuna sahiptir. Lisans eğitimini tamamlamış fizikçi mesleğinde ilerlemek istiyorsa bir iş yerinde özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında belirli konularda kolaylıkla iş bulabilirler. Üniversitelerin Fen Bilimleri ve İleri Teknoloji Enstitülerinde özel bir fizik konusunda yüksek lisans yaparak uzman veye fizik doktoru olabilirler. Ayrıca öğretim üyesi olarak da kalabilirler. Bir fizik mühendisi kendini geliştirdiği taktirde çeşitli sektörlerde çalışarak çok iyi konumlara yükselebilir.
  • Paylaş
Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizikbilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

GÖREVLERİ 
  • Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve neyin inceleneceğini belirten bir araştırma planı hazırlar,
  • Laboratuar ortamında incelenecek maddeyi çeşitli koşullar altında gözlemler, 
  • değişmeleri ölçü aletleriyle saptar ve elde edilen verileri kaydeder,
  • Araştırma bulgularını objektif bir tutumla yayınlar,
  • Çalışma sonuçlarının günlük yaşamda uygulanabilirliğini araştırır, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapar,
  • Teknolojide kullanılan malzemelerin özellikleri ve veriminin belirlenmesi için laboratuarda test çalışmaları yapar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fizik mühendisleri, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde, enerji santrallerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme birim ve laboratuarlarında çalışabilmektedirler.

Fizik mühendisliğinin nükleer enerji üretilmesi, bilgisayar, elektronik, ısı, ışık, iletişim vb. gibi çok yönlü faaliyet alanlarının olması ve gelişen teknolojiyle doğrudan ilişkili bulunması nedeniyle meslekte işsiz kalma riski oldukça düşüktür.

Fizik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Fizik,  İleri Fizik, Fizik Uygulamaları,  Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji,          
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Teknik Atölye, Araştırma Teknikleri derslerini aylık karşılığı okutabilmektedir.
  • Paylaş
1

Ali Orhun Akkirman, Fizik Mühendisleri formasyon alamıyorlar.


Fizik Mühendisliği

ÖZGÖREV

Türk teknolojik gelişimine, kalite ve teknik olarak Türk sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunacak, nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslar arası düzeyde Fizik Mühendisleri yetiştirmek.
Üniversitemiz tüm mühendislik öğrencilerine Dünyanın iyi üniversiteleri düzeyinde genel fizik dersi vermek
Türkiye’de sürekli genişleyen ve gittikçe daha büyük oranda okullaşan çağ nüfusunun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek.
Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, bunları bilimsel dergilerde yayınlamak ve geliştirerek Dünya biliminin ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sunmak.

ÖZGÖRÜŞ

Fizik ve fizik mühendisliği dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren, temel ve uygulamalı alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları, yetiştiren ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

DEĞERLER

Bilimsel araştırma ve mühendislik eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal anlamda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek esastır.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

18346 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt