Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fonksiyon gaspı ve yetki gaspı arasında ne fark vardır?

Fonksiyon gaspı, bir idari birimin, idari olmayan, yani yasama ve yargı fonksiyonu olan bir işlemi yerine getirmesidir. Örneğin kanunla düzenlenmesi gerekin bir konunun Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmesi veya idari bir makamın boşanma kararı vermesi buna örnektir. Yetki gaspı ise, ya resmi sıfatının hiç olmadığı veya sona erdiği halde, yetkisiz olarak bir idari işlemin yerine getirilmesidir.
  • Paylaş