Bilmek istediğin her şeye ulaş

Forfaiting ile faktoring arasındaki fark nedir?

Forfaiting
 • Bir defaya mahsus bir işlemdir.
 • Alacak geri dönüşsüz olarak alınır.
 • Poliçe ya da senet gereklidir.
 • Alıcının kabulünden sonra poliçenin iskonto edilmesi ile finansman sağlanır.
 • Kabul kredili mal mukabili, Kabul kredili vesaik mukabili ve Akreditifli işlemlerde uygulanır.
 • 6 aydan 7 yıla kadar uzanan vadeler vardır.
 • Daha çok yatırım mallarının finansmanına yöneliktir, bazen tüketim mallarının finansmanında da kullanılır.
 • Faiz iskonto yöntemi ile hesaplanır.
 • Firma açısından risk ‘0’ dir.
 • Özel bir anlaşma (sözleşme) yoktur.
Factoring
 • Devamlı bir işlemdir.
 • Alacaklar geri dönüşsüz olarak alınır.
 • Fatura karşılığında finansman kullandırılır.
 • Yükleme sonrasında %80’e kadar finansman sağlar.
 • Açık hesap işlemlerine yöneliktir.
 • Vade en fazla 3 ay olabilir.
 • Tüketim mallarının finansmanına yöneliktir.
 • Faiz, cari hesaplar yöntemi ile hesaplanır.
 • Firma tarafından riskin %10’u üstlenilir.
 • Genel bir sözleşme yapılır.
 • Paylaş
Faktoring en genel anlamı ile, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir

 • Paylaş