Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fotoğraf makinesi kalibrasyonu nasıl yapılır?

Gri kart

Gri kartın temel fonksiyonu, çekilen fotoğrafın renk kalibrasyonunu bir diğer deyişle beyaz dengesini (white balance) yapmaktır. Gri kart, ışığı %18 oranında yansıtır. Gri kart kullanılarak kalibre edilen veya çekilen fotoğraflarda renkler gerçek renkleri yansıtır. Beyaz tam beyaz, siyah tam siyah, kırmızı tam kırmızıdır. İnsan gözü ve dolayısıyla beyni renkleri her ışık ortamında tam ve doğru algılar. Beyaz bir kağıt, ev ortamında da bize beyaz görünür, gün ışığı altında da, floresan ışığında da veya mum ışığında da. Ancak bugünün dijital fotoğraf makinaları, insan gözü ve beyni kadar gelişmiş değildir. Dolayısıyla renkleri, farklı ışık şartlarında farklı algılarlar ve farklı kaydederler. Bu nedenle, çektiğimiz fotoğrafların doğru renklere sahip olduğuna emin olmak için gri kart kullanırız.


Gri kart 2 farklı şekilde kullanılabilir:


1. Çekilen fotoğrafın içerisine (fotoğraftan daha sonra kesilip atılabilecek bir bölgeye) gri kartın kendisi dahil edilir. Bu durumda daha sonra kullanılan Photoshop veya benzeri bir program ile fotoğrafın renkleri düzeltilebilir. Aşağıdaki fotoğrafta soldaki kare, makinanın orijinal çektiği fotoğraf, sağdaki kare ise Photoshop ile düzeltilmiş fotoğraftır. Fotoğraf MakinesiPhotoshop ile renk düzeltmesi sırasıyla; Image / Adjustments / Levels komutları kullanılarak yapılır.

Levels penceresindeki damlalık işaretlerinden ortada olanı, gri renk damlalığını ifade eder. Bu damlalık seçilerek fotoğraf üzerindeki gri karta tıklandığı takdirde, fotoğraf olması gereken doğru renklere kavuşacaktır. Burada Photoshop'a söylenen şudur: "Tıkladığım renk gerçek gridir, sen de diğer tüm renkleri buna göre kalibre et."

Fotoğraf Makinesi


2. Bir diğer gri kart kullanım şekli, fotoğraf makinenizin renk kalibrasyon modu kullanılarak yapılır. Orta ve üst sınıf dijital SLR fotoğraf makinalarında olan bu özellik sayesinde, renk kalibrasyonu, ortam ışığına göre doğrudan makinenin kendi bünyesinde yapılır. Böylece, sonradan kullanılacak Photoshop veya benzeri bir yazılıma gerek duyulmaz.

Fotoğraf Makinesi


Bu renk kalibrasyonu, yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, gri kartın ortam ışığını oluşturan ışık kaynağına doğru tutulması, ve makinanın da bu ışık kaynağından yansıyan ışık ile kalibre edilmesiyle yapılır. Bu kalibrasyon işlemine "beyaz dengelemesi" adı da verilir. Kalibrasyon işlemi çok basit ve kısa bir adımdır. Kalibrasyon yapıldıktan sonra çekilen fotoğraflar, gerçek renkleri yansıtacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu, ortam değiştiğinde, yeni bir kalibrasyon işleminin yapılması gerektiğidir.

Renk kalibrasyonu (beyaz dengesi / white balance) her fotoğraf makinesinde farklı adımlarla yapılmaktadır, bunun için sahip olduğunuz makinenin kullanma kılavuzuna bakınız.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1516 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları