Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fotosentez tepkimeleri nelerdir?

Fotosentez reaksiyonları ışık enerjisinin kullanılıp kullanılmamasına göre; ışık ve enzimatik reaksiyonlar olmak üzere iki kısımda incelenir. Işık reaksiyonları sadece gündüz olmasına karşın, enzimatik reaksiyonlar gündüz veya gece olabilir.

A. Işık Reaksiyonlar Evresi
Işık reaksiyonları için ışık ve su gereklidir. Bu evrede karbondioksit kullanılmaz. Bu reaksiyonlar kloroplastların grana lamellerinde gerçekleşir. Burada güneş enerjisi klorofil tarafından emilir ve ATP sentezlenir. Enzim kullanılmadığından bu evre ısı ve pH değişimlerinden etkilenmez.
Işık enerjisi yardımıyla ADP'ye bir fosfat bağlayarak ATP sentezlenmesine fosforilasyon denir. Işık reaksiyonları, klorofilden ayrılan elektronun tekrar aynı klorofile dönüp dönmemesine göre devirli veya devirsiz fosforilasyon olarak iki kısımda incelenir.
-Devirli fosforilasyon: Güneşten aldığı ışık enerjisi sayesinde klorofilden kopan elektron aynı klorofile geri döner.sonuçta hiç bir madde harcanmadan 2 ATP sentezi yapılır.
Biyoloji

-Devirsiz fosforilasyon: Klorofil-a ve Klorofil-b birlikte görev alırlar. Kl-a elektron ihtiyacını Kl-b den karşılar. Kl-b ise elektronunu fotoliz sonucu iyonize olmuş sudan elde eder. Kopan elektronlar tekrar aynı klorofillere geri dönmez. Reaksiyon sonucunda 1 ATP ve 2 NADPH2 sentezi yapılır. Reaksiyonda temel amaç NADPH2 üretilmesidir. Bu evrede fotoliz sonucu yan ürün olarak oksijen açığa çıkar. Fotoliz sonucu oluşan hidrojen iyonları NADPH2 yapısına katılırken hidroksit iyonları tekrar suya ve oksijene dönüşür. Fotosentezde elektron, hidrojen ve oksijen kaynağı olarak kullanılır.

Işık reaksiyonlarında ilk elektron tutucu ferrodoksindir. Bu durumda ferrodoksin en güçlü klorofil ise en zayıf elektron tutucudur. Bu reaksiyonlar sonucu toplam 3 ATP ve 2 NADPH2 üretilir. Aynı klorofil değişik zamanlarda devirli veya devirsiz fosforilasyon reaksiyonlarına katılabilir. Bu ortamdaki NADPH2 miktarı tarafından kontrol edilir, azaldığında devirsiz fosforilasyon gerçekleşir.
Biyoloji

B. Enzimatik Reaksiyonlar Evresi
Bu reaksiyonların gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir, enzimler görev aldığından reaksiyon ısı ve pH değişiminden etkilenir. Kloroplastın stroma bölgesinde gerçekleşir. Bu evrede ortamdan alınan karbondioksit ve ışık reaksiyonları evresinde sentezlenen 3 ATP ile 2 NADPH2 kullanılır.
Calvin döngüsü olarakta bilinen bu evre 4 ana kademede tamamlanır. İlk önce ATP, ribuloz fosfatı aktive eder ve bir fosfat vererek onu ribuloz difosfata dönüştürür. Ardından karbondioksit rubisco ile ribuloz difosfata bağlanır ve bundan 3 karbonlu fosfogliserik asit (PGA) oluşur.NADPH2 ve ATP lerin katılımıyla fosfogliserik asit (PGA) , fosfogliser aldehite (PGAL) dönüşür. Oluşan bu PGAL'lerin bir kısmı birkaç ara basamakla tekrar ribuloz fosfata dönüşür. Diğer kısmından ise bitki için gerekli olan her türlü organik madde sentezlenir.
Biyoloji
Sonuç olarak fotosentezin son ürünü bitkinin kendisidir.

  • Paylaş