Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fransız İhtilali'nin Avrupa'ya olan etkileri nelerdir?

                            Fransız Devrimi
  • İhtilalden sonra ulus-devlet ,demokrasi anlayışı,milliyetçilik,bağımsızlık ve özgürlük olgusu tüm Avrupa yı sarmıştı.
  • Bu ulus -devlet anlayışı savaşlarda büyük rol oynamıştır.Nedenlerinden biri  de diyebiliriz.
  • İnsanlar artık feodal yapının sonuna geldiğini anlamışlardır.
  • İhtilalden dolayı oluşan bu özgürlük düşünceleri Başta balkanlar olmak üzere Avrupayı da bölmüştür.(Fakat Avrupa erken önlem alarak şu an da hukuki ve uluslar-üstü olarak kurumsallaşmışlardır.)
  • Paylaş
Fransız devriminin avrupaya etkileri
  • Paylaş