Bilmek istediğin her şeye ulaş

Futbol nasıl ortaya çıkmıştır? Zamanla gelişimi nasıl olmuştur?

"Ayak topu" anlamına gelen futbolun geçmişi çok eskilere dayanır. Dünyanın birçok yerinde futbolu andıran oyunların daha ilk çağlarda oynandığı bilinmektedir.

Arkeolojik buluntular eski Çinde top oyunlarının yaygın biçimde oynandığını göstermiştir. M.Ö. 2500'de, Çin imparatoru Huang Ti'nin askerlerine çeviklik kazandırmak amacıyla ayakla top oynattığı bilinmektedir.
Eski Yunan ve Roma'da da top oyunları boş zamanların sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi için oynanırdı.
Sümer, Asur, Mısır, Yunan ve Roma kabartmalarında ayakla oynanan top görülür.

Futbola çok benzeyen bir oyun Avrupa'da M.Ö. 2. yüzyılda Romalılarca yaygınlaştırılmış, İngiltere'de çok sevilmiş ve yayılmıştı.
Divanu'l-Lugati't-Türk'ün ilk cildinde Türkler'in yüzyıllar boyunca ayakla top oynadıklarına ilişkin bilgiler vardır. İçi havayla şişirilmiş kuzu postundan yapılan topla oynanan bu oyuna Orta Asya Türkleri "Tepük" derlerdi.
İngilterede futbol 12. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmıştır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

426 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları