Bilmek istediğin her şeye ulaş
Dini litaratürde Allah'ı, O'nun emir ve yasaklarını, mükafaat ve azabı düşŸünmeme; dünyanın ahiret tarlası olduğŸunu hesap etmeme; insanı, yaşŸayıp yok olacak âdi bir mahluk gibi telakki etme vurdumduymazlığŸının diğŸer adıdır.

Cehaletten daha tehlikelidir. Zira, cahil ilim ile kendine gelebilir, ancak gafil ilim yoluyla kendisine gelmez. Hatta ilim, gafilin gafletini isyana bile çevirebilir. Zaten ilimsiz insan gafil olamaz ancak cahil olabilir. Bilen lakin bildiklerini nefsine esir eden insan ise gafil olur.
  • Paylaş