Bilmek istediğin her şeye ulaş

Garip akımı nedir? Ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Garip akımı, 1941'de Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat üçlüsünün şiirlerini Garip adıyla bir kitapta toplamalarıyla ortaya çıktı.

Garipçiler, şiirdeki aşırı duygusallığa, basmakalıp söyleyişe karşı çıktılar ve söyleyiş güzelliğini esas olarak gördüler. Tüm kurallara karşı çıkıp kuralsızlığı kural olarak benimsediler.

Onlara göre şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle alakası yoktu ve şiir özgür bir şekilde yazılmalıydı. Bu anlayış doğrultusunda, şiirin konularını bir hayli genişlettiler ve günlük konuşma dilini şiire eklediler.
  • Paylaş
Türk edebiyatında bir senteze ulaşmaya çalışmış (ki bu yönüyle takdir edilesi bir durum) ama şiiri katletmiş bir akımdır. Bunu gündelik dili şiire sokarak başardılar. Sanat gündelik dile inmemelidir, insanlar sanatın seviyesine çıkmalıdır.
  • Paylaş
Cumhuriyet dönemi edebi akımlarındandır. 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat tarafından şiirin şekil güzelliğine,kulağa hoş gelmesine önem verilmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Salon edebiyatına karşı,halkın kullanılan sözcükleri anlamamasından rahatsız olarak günlük hayatı konu etmiş,gündelik basit sözcükler kullanmışlardır.
  • Paylaş
Garip akımının başlamasında etkili olan küçük bir hikaye:

Orhan Veli'nin Ağaç şiirini hepimiz biliriz:

Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım
Düşmedi taşım
Taşımı ağaç yedi
Taşımı isterim,
Taşımı isterim!


Bir şiirini Necip Fazıl Kısakürek'in yönettiği Ağaç dergisine göndermiş, fakat şiir dergide bir türlü çıkmamış, bunun üzerine şiiri geri istemiş, istemesine rağmen de geri alamamıştır. Oktay Rifat'la birlikte yazılan Ağaç şiirinde atılan taş yerini bulmuş ve yıllar sonra Mehmet Selim tarafından yazılan bir şiirde de bu belgelenmiştir.

15 Eylül 1937'de Varlık'ta yayımlanan Oktay Rifat'la birlikte yazdığı Ağaç şiiri için şu yorumu yapar Nurullah Ataç:
"Giriştiği işi başaramamış, umutları boşa çıkmış bir kişinin perişanlığını duyuyorum o şiirde, o duygu bence çok iyi anlatılmış."

Ağaç şiirinden sonra bir şiir daha yazar, bu şiir Necip Fazıl'ın şiirleri dergiye almamasına bir sitemdir:

Ağaca taşlar atılır
kimi düşer
kimi takılır
düşmeyen taşlar
daha sonra ağacın başını ağrıtır


Tüm bunlardan sonra iki arkadaş şair, şiirde yeni arayışlara girdi ve Garip akımını kurdu.


  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4985 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt