Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gauge teorisi nedir?

Elektron ve fotonların elektromanyetik interaksiyonlarını anlatan bir teoridir. Atomdan bir milyon kere daha küçük ölçekteki maddelere kadar gerçekleşen doğal fenomeni tanımlamaya çalışır.
Fotonlar kütlesiz iken bazı bozonların kütlesinin olması elektrozayıf teorinin gelişimi yönünde büyük engel olmuştur. Gauge teorisine göre bozonlar kütlesiz olmalıdır.

Fizik

  • Paylaş