Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gece işemesi ve idrar kaçırma arasındaki fark nedir?

Enürezis (gece işemesi) ve inkontinans (idrar kaçırma) deyimleri sıklıkla birbirinin yerine ve yanlış olarak kullanılmaktadır. Enürezis uygunsuz yer ve zamanda gerçekleşen normal bir işemedir. İnkontrinansta ise, normal bir işeme yoktur, bilinçli olarak engellemeye çalıştığı halde idrar kaçırma önlenemez. Daha ayrıntılı bakacak olursak;

İdrar kaçırma durumu inkontinans olarak adlandırılır. İdrar otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Mesanede 250-400 ml idrar olduğu zaman idrar yapma isteği meydana gelir. Günde yaklaşık 1-2 lt idrar oluşturulur ve 4-6 kez idrara çıkılır. İdrar kaçırma daha çok ilerleyen yaşlarda özellikle bayanlarda görülen bir durumdur. Pelvik kasların gevşemesi, spinal kord yaralanmaları, fazla sayıda normal doğum yapmak buna neden olabilir. Tedavi edilebilen bir olaydır. Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda, yürürken veya egzersiz yaparken, ağır bir eşya kaldırırken, oturur ya da yatar durumdan ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyorsanız sizde de inkontinans gelişmiş olabilir.

Gece işemesi ise en çok çocuklarda görülen bir durumdur. 2-5 yaş arası çocuklarda idrar yapma refleksi gelişmediği için gece işemeleri görülür. Gece, çocuğun mesanesi dolduğunda, çocuk bunun farkına varamaz, hissedemez. Mesane kasılır, basıncı artar; fakat çocuk bunu algılayamaz. Sonuç olarak da gece idrarını kaçırır. Diğer bir nedende uykunun çok ağır olmasına bağlıdır. Uyku sırasında mesanenin kapasitesi dolduğunda ortaya çıkan kendini boşaltma ihtiyacı sonucu çocuk uyanmaması sonucu oluşur. Bu olay da enürezis olarak adlandırılır.
  • Paylaş