Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gemi Sörveyörü ne iş yapar? Enspektör ne iş yapar? İkisi arasındaki farklar nedir?

Sörvey (survey) kelime anlamı itibarıyla bakmak, izlemek, gözetmek demektir. Bunu yapana da sörveyör (surveyor) denir. Gemi sörveyörü, bağlı olduğu klas kurumu adına veya geminin bağlı olduğu bayrak devleti adına veya geminin o an bulunduğu liman devleti adına, geminin her bakımdan denizde güvenlikle ilgili standart kurallara uygunluğunu denetleyen, eksikleri tespit ederek giderilmesini isteyen, imza yetkisine sahip kişidir. Denizde güvenlik konusu çok geniş kapsamlıdır ve geminin inşa projesi aşamasından, belli bir yaşa gelip hurdaya çıkarılıncaya kadar geçen sürede güvenlik standartını maximum seviyeye çıkarmak için periyodik olarak survey'ler yapılır. Kısaca sörveyörü (surveyor), denizcilikte 'resmi denetmen' olarak da tanımlayabiliriz.
Enspektör (inspector) kelime anlamı itibarıyla 'denetleyici, kontrol eden' demektir. Enspektör (inspector), geminin donatanı (armatör) adına, geminin kara desteğini gerektiren işlerini organize eden, yapılmasını veya yaptırılmasını takip eden, yukarıda açıklanan 'gemi surveyi' konularını titizlikle takip eden şirket yetkilisidir.
Bu açıklamalara bakıldığında aralarındaki fark, sörveyörün resmi anlamda gemi gözetmeni olması, enspektörün ise özel anlamda şirketin (armatörün) denetmeni olmasıdır.
  • Paylaş
1

Gökhan Biçer, Cevaplamam için bu soru bana yöneltilmiş ama Sinan Bey'in cevabına katıldığım için ayrıca cevap vermek yerine O'nun cevabının altına alt yorum yaparak yazacaklarımı burada eklemek isterim.

Enspektör, gemi işleten firmanın o branştaki kıdemli çalışanıdır.

Gemi -idari olarak- makine ve güverte diye ikiye ayrılır. (Aslında hepsi gemi kaptanına bağlıdır ama deniz hukukuna göre kaptan makine aksamı ile çalışma konusunda başmühendisi görevlendirir)

Makinecilerin en büyüğü başmühendis diğer bir değişle çarkçıbaşıdır.
Güvertecilerinki ise kaptan yani süvaridir.

İşte enspektörler, genelde bu kişilerden seçilir. Yani, denizde iyi bir çalışma hayatı geçirmiş süvari, şirketin kara birimine geçerek güverte enspektörü olur, denizde çalışan süvarilerle şirket yönetimi arasında köprü vazifesi görür.

Aynı şekilde makine enspektörü de denizde çalışan çarkçıbaşılar ile şirket yönetimi arasında ilişkileri düzenler, koordinasyonu temin eder.

Ayrıca uluslararası denizcilik kuralları ile ilgili olarak denizde çalışan personel bilgilendirilecekse, şirket adına yine bu görevi enspektörler yapar.

Yukarıda anlattıklarım, sivil denizcilikte geçerlidir.

Askeri denizcilikte de geminin bağlı olduğu komutanlıkta (liman biriminde) o komutanlığın tüm gemilerine bakan bir başçarkçı (askerlikte çarkçıbaşı yerine kullanılır) vardır. Bağlı gemilerin başçarkçıları, makine bölümü ile ihtiyaçları konusunda bu limandaki başçarkçı ile muhatap olurlar.

Sörveyörler ise devlet adına (UHD Bakanlığı'na bağlı liman otoritesi olarak) ya da bağımsız kuruluşlar adına hareket eden görevlilerdir.

Bağımsız kuruluşlar, denizcilikte 'Llyod' (loyd diye okunur) diye anılırlar.

Llyod, vaktiyle, Londra'da Thames nehri kıyısında café işleten bir kişidir ama bu mekân denizcilerin uğrak yeridir. Denizcilikle ilgili standartlar, kurallar, kısıtlamalar burada doğmuştur.

Ülkelerin, denizcilikle ilgili otorite olan kuruluşlarına da 'Llyod' ismi verilebilmektedir. Örneğin Türkiye'de Türk Loydu vardır.

Lloyd'lar, karada belirlenmiş olan standartlara dayanarak veya bu standartlara deniz şartlarına göre biçim verilmesine katkıda bulunarak bunların uygulanmasını sağlarlar. Örneğin, bir kaynak elektrodu ya da belli kalınlıktaki parçaların nasıl kaynatılacağı DIN, EN, ISO gibi standartlarda belirtilmiştir. Eğer deniz şartlarına göre kaynağın özel bir biçimi uygulanacaksa (ya da uygulanmayacaksa) sörveyör gemiye, yüzer tesise ya da liman tesisine gelir, bunun doğru yapılmasını denetler.

Böyle imalata dayanan kurallar dışında, uygulamaya dayanan kurallar da vardır ve yerine getirilmeleri mutlaka istenir. Örneğin geminin su altında kalan bir odası olan dümen dairesinin kapısının mutlaka rahat ve sorunsuz açılır kapanır olması istenir.

Kısaca özetlemek gerekirse, gemi sörveyörü ; geminin denizde seyir yapmasına elverişli olup olmadığının tespit edilmesi için denetleme yapar. Enspektörlük ise bu denetleme yapılmadan önce , geminin hazırlanması için , gemi kaptanına her türlü lojistik desteği sağlar.
  • Paylaş
3

Winterwitch, Peki Draft Sörvey nedir?

Gökhan Biçer, Bu arada draft, geminin su altında kalan yüksekliğidir. Yani draft ne kadar fazlaysa, gemi suya o kadar fazla batmış demektir.

Gemideki ilk kritik somut -matematik açısından- faktör budur.
Gemi ne taşırsa taşısın, isterse bir şey taşımasın; gemi, ister seyirde olsun, ister alargada (açıkta demirde), ister limanda bağlı olsun, geminin emniyeti açısından ilk akla gelen kavramdır.
Çünkü draft demek bir anlamda yüzmek demektir.

Geminin alabora olup olmaması, hareketini sağlayan pervanelerin karşılaşacağı tepkiye göre bunları tahrik eden motorların ne derece sağlıklı çalışacağı, bir limana yanaşırken teknenin karaya oturup oturmayacağı gibi kritik konular hep drafta bağlıdır.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

5845 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt