Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gençliğe Hitabe'nin günümüz Türkçesi nasıldır?

Asıl Metin:

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
Mustafa Kemal Atatürk


Günümüz Türkçesi:

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Gelecekte dahi seni bu hazineden alıkoymak isteyen, içte ve dışta düşmanların olacaktır. Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunluluğuna düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunduğun durumun imkan ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir zaferin temsili olabilirler. Zorla ve hileyle vatanın tüm kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi fiilen işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha üzücü ve vahim olmak üzere memleketin içinde iktidara sahip olanlar aymazlık, sapkınlık ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını ülkeni istila etmek isteyenlerin siyasi hedefleriyle birleştirebilir. Millet fakirlik ve zorluk içinde yorgun düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu durum ve koşullar içinde dahi vazifen Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Mustafa Kemal Atatürk
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

331 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt