Bilmek istediğin her şeye ulaş

Genel anestezinin ölüm oranı nedir? Gerçekten tehlikeli midir?

Genel anestezi ölüm oranı 250 000'de 1'dir.Her tıbbi girişim bir risk taşır.Anesteziyi tehlikeli yapan iki faktör vardır.
 • HASTAYA AİT FAKTÖRLER:
  Bu risk grubu 6'ya ayrılır.
 1. ASA I Grubu:Ameliyat gerektiren hastalığı hariç başka hastalığı olmayan gruptur.En hafif risk grubudur.
 2. ASA II Grubu:Ameliyat gerektiren hastalığı hariç hafif diyabet,hipertansiyon gibi başka bir hastalığı olan gruptur.Risk biraz daha fazladır.
 3. ASA III Grubu:Ameliyat gerektiren hastalığı hariç orta derecede başka bir hastalığı olan hastalardır.Ağır risk grubundadırlar.
 4. ASA IV Grubu:Eşlik eden hastalıkları yetersizlik seviyesinde olan gruptur.Çok ağır risk grubundadırlar.
 5. ASA V Grubu:Ameliyat edilse de edilmese de 24 saatten fazla yaşama ümidi bulunmayan hastalardır.Önceki gruptan daha ağır risk taşırlar.
 6. ASA E Grubu:Her durumda acil olarak ameliyat edilmesi gereken gruptur.En ağır risk grubu budur.
Ayrıca yaş,şişmanlık,sigara,alkol,anatomik bozukluklar gibi faktörler de riski etkiler.

 • ANESTEZİYE AİT FAKTÖRLER
 1. Anestezinin anestezi uzmanı tarafından yapılması gerekir.Çünkü anestezide kullanılan ilaçlar en ağır ve riskli ilaç grubudur.Aynı zamanda ileri teknoloji içeren makineler kullanılır.
 2. Anestezi verilecek ortamın belirlenmiş standartlara uyması gerekir.


Mortalite
 • Paylaş