Bilmek istediğin her şeye ulaş

Genelkurmayın görevleri nelerdir?

Yasalarda belirtilen metindir:

TSK'nin vazifesi, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olup, 21’inci yüzyılda Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde reaksiyon göstermek, belirsizliklere karşı hazır olmak, dış tehdit ve risklere karşı ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için;

 • Caydırıcılık,
 • Güvenlik / Harekât Ortamının Şekillendirilmesi,
 • Savaş Dışı Harekât (Barışı Destekleme Harekâtı, talep edildiğinde Doğal Afet Yardım Harekâtı ve İç Güvenlik Harekâtına destek sağlamak),
 • Kriz Yönetimi,
 • Sınırlı Güç Kullanımı,
 • Konvansiyonel Harp

gibi faaliyetleri icra etmektir.
Bu bağlamda, değişik görevleri ifa edebilecek, çok rollü elastiki birliklerin teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her türlü hava şartında harekât icra edebilme imkân ve kabiliyeti gibi kuvvet çarpanlarına sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir.
Global ve bölgesel dengelerin henüz tam olarak oluşmadığı içinde bulunduğumuz politik ve askerî ortamda, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı sıra dış tehditlere karşı ülke savunmasını sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yeniden yapılanmasında aşağıdaki kabiliyetlerin idame edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Caydırıcı askerî gücün idamesi,
 • Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme Sistemleri,
 • Üstün hareket kabiliyeti ve ateş gücü,
 • Silahlı kuvvetlerin nicelikten çok niteliği esas alan, ileri teknoloji ürünü silah ve sistemler ile teçhiz edilmesi,
 • Her hava ve her ortamda gece ve gündüz şartlarında harekât icra etme kabiliyeti,
 • Kitle imha silahlarına karşı hava/füze savunma ve KBRN korunma kabiliyeti,
 • Stratejik intikal,
 • Müşterek ve birleşik harekât icra etme kabiliyeti,
 • Klasik savaşın yanında, barışı destekleme, terörle mücadele, doğal afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, sınırlı güç kullanımı, abluka, ambargo, insani yardım, göçü önleme gibi değişik harekât türlerini ifa etme kabiliyeti.

TSK yeniden yapılanma faaliyetlerini, soğuk savaş sonrası oluşan yeni politik-askerî stratejik ortam, Türkiye'nin güvenliğine yönelik dış tehdit, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde sürdürmektedir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

442 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları