Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gerçek İslam hangisi? Arabistan'ın algıladığı ve yaşadığı mı, İran'ın algıladığı ve yaşadığı mı yoksa Türkiye'de algılanan ve yaşanılan mı?

Saydığınız ülkeler ve dünyadaki diğer ülkelerin tamamı kendi kültürel birikimleri ile İslam'ı yoğurdular ve sonuçta kendilerine has bir Müslümanlık ortaya koydular.

Aslında tehlikeli olan ve sizleri rahatsız etmesi gereken durum bu değil. Asıl tehlike İslam'ın şiddet ve zulümlere perde yapılmasıdır. Mücadele edilecekse bununla mücadele edilmelidir.

Konuyu biraz daha üst seviyeye çıkartırsak aslında insanların, toplumların ve devletlerin şiddetine, zulmüne bahane edecekleri argüman çok! İslam bunlardan sadece biri! Sırp - Boşnak savaşında da argüman Hıristianlık değil midydi? Filistin - İsrail savaşında Yahudilik! Bırakın onları Afrika'da yaşanan kabile savaşlarında sebep nedir? Sovyetlerde Lenin'in, Stalin'in uygulamalarına sebe neydi?

Mücadele edilmes gereken şey, insanların ve devletlerin benliklerinde barındırdıkları şiddettir. Mücadele edilmesi gereken hak ve özgürlükler alanında kısıtlayıcı, despotik yaklaşımlar sergileyen psikopat ruh hallerimizdir.

Değilse, bahane her zaman üretilir. Bu kimi zaman din olur, kimi zaman komunizm olur, kimi zaman petrol olur, altın olur, kadın olur... .
 • Paylaş
Ya çok afedersiniz ama "gerçek islam bu değil. " "gerçek islam bu" muhabbetini artık bıraksak?
 • Paylaş
Gerçek İslam ne Arabistan ne İran ne Türkiye de ne de başka bir yerde. Bir tek Kuran'ı oku ve kendine ona göre ders çıkar. Çünkü bugün bakıyoruz kadın cinayetleri, din uğruna insanların öldürülmesi, çocuk ölümleri, her türlü haksızlık, eşitsizlik, zulüm başta Müslüman ülkelerde var. Kuran'ı okuyup dini insanlar kendilerine göre yorumluyorlar. Din Allah ile kul arasında olduğuna göre kendin Kuran'dan öğrenmeye çalış.
 • Paylaş
7

Cevap Arayan Adam, Kimin meal ya da tefsirini tavsiye edersiniz?

Evin, Farklı kişileri oku.Farklı gözden bakılınca insan daha iyi anlayabiliyor bazı şeyleri ve daha iyi muhakeme eder bence.

Cevap Arayan Adam, Sevgili Evin, on beş yıldır 24 ayrı meal ve tefsir takip ediyorum. Farklı gözlerden de baksam cevabını bulamadığım ve Allah'a yakıştırmadığı yığınla durum var.

Balık, Evin'in görüşünü doğru buluyorum. Keşke böyle insanlar çevremde daha çok olsa.

Adem Şahin, bu soru tamamen islamı protesto etmek için sorulmuştur

Adem Şahin, bide müslümanlara saygısız derler

Özkan Şen, kuranı yaşayana bakın Hz. Muhammed (S.a.v) neler diyor ?

Hoşgörü dini olarak gördüğüm İslam da ruha yakışan öyle güzel yanlar görüyorum ki keşke şu bağnaz akılların gözleri için de bir deva olsa...

 • Paylaş
3

Cevap Arayan Adam, İnsanoğlu'nun ürettiği hiç bir şey başlı başına kötü değildir. İslam'ın değişik yorumlarının içinde insanlığa faydalı, eğlenceli, keyif verici unsurlar olabilir. Ancak tüm dünyanın yaşadığı bir problem var! Bu problemi "islamofobia" olarak isimlendiriyorlar. İslam, bazı güzel özellikleri bir kenara konulacak olursa, kötü niyetlilerin çok rahatlıkla suistimal edebileceği bir din. Aslında hemen hemen bütün dinler böyle.

Sadece bir örnek:Böyle bir dinin insanlığa vaat edeceği nedir?

Ayhan Şimşek, Tabii çözüm aşamasında inandığın yol seni bağlar. Fakat ben senin kadar yoğun duygularla dolmuş olsam buna ömrümü verir Diyanet İşleri Başkanı olurdum. Ya da ne yapacaksam o mevki amacım olurdu. Anlatabilmişimdir umarım.

Ayhan Şimşek, Bu arada video göçmüş

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, bir keresinde 'İslâm tektir, Müslümanlık çeşitli olabilir. Arap Müslümanlığı başka, Türk Müslümanlığı başka... ' diye bir söz söylemişti.

Eğer hocanın söylediğini doğru kabul edersek (araştırmadığım için böyle söylüyorum) Müslümanlık -geçmişten günümüze- kültürle ve yaşam tarzıyla ilgili bir şey. İslâm ise bunları şemsiyesi altına alan ve kesin kuralları olan, her Müslüman toplumu tarafından kabul edilmesi gereken bir inanç sistemi.

Gelelim algı ve yaşamaya. Algılama sağlıklı oluyor mu? Algılama yolu doğru mu, doğru olsa bile doğru şeyler algılanıyor mu? Tüm bunlar doğru olsa bile yaşama aktarılış şekli nasıl?
 • Paylaş
2

Cevap Arayan Adam, Yaşar Nuri Öztürk'ün yıllar önce söylediği bir söz o; şimdilerde ise hoca DEİZM'i övüyor! Haklı ama! İslam denilen ütopyanın yaşandığı bir yer olmayınca DEİZM limanına demirlemek daha makul geliyor Hocaya!

Sevgili Gökhan. Problem şurada:

İslam sadece bir inanç sistemi değil! Hayatı, toplumu ve devleti dizayn eden bir sistem! Böyle olunca "İslam tek, Müslümanlık çok" sözü makul ve anlaşılır değil.

Basitçe örneklendirecek olursak "huzur ve barış" için gönderildiği iddia edilen İslam Sünni ve şia diye iki ana gruba ayrılmış durumda! Bu iki grupta birbirlerini "hak" olarak görmüyor! İyice araştırırsanız Şia'ya göre Sünni'ler zındık! Sünnilere göre ise Şia zındık! Zındığın kanı ise helal!

Nerede kaldı barış, huzur, terbiye?

Gökhan Biçer, Ana konuya girmeden evvel, lüzumsuz yapılmış yorumlara, kurulmuş cümlelere gelelim. Burada, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ten, TV ekranı aracılığıyla duymuş olduğum bir sözü aktardım. Yani kaynak gösterdim. Prof. Dr. Öztürk'ü seversiniz sevmezsiniz bu ayrı konu, önemli olan burada sarfettiği cümleydi. Ben bu cümleyi kaynak göstermeden de burada yazabilirdim.

Şimdi, bu cümleyi belli bir şahıs söylüyor diye bu cümle yanlış olacak değil.
Burada soruya cevap veren ilahiyatçı (ki hepimizin yanında bu kişi konunun uzmanı) buna yakın görüş bildirmiş.

Mesela ben de Prof. Dr. Ali Nesin'in dünya görüşüne katılmam ama eğitim hakkında söylediklerinin çoğunu desteklerim.

Cevaplardan biri de tek bir İslam var diye. Evet bunu reddeden yok ama Müslümanlık gerçekten çeşitli olabiliyor. Bunu televizyondan yıllardır izliyoruz, hatta dünyada Internet yokken, TV yayını analog ve tek kanalken bile izledik bunu.

Mesela, Çin Müslümanları'nın namaz kılma şekli bizden farklı.
Çin Müslümanlığı farklı, Anadolu Müslümanlığı farklı.
Ama İslam'a göre her iki yerde de kul hakkı yemek günah.

Müslüman, İslam'ı kabul etmiş kişi demek.
Müselman ise bunu çoğulu.
Burada kişi(ler) yani insan(lar) kastediliyor.

Tabii ki insanlar birbirlerinden farklı olacak, toplumlar farklı olacak.
Anlatılmak istenen, yani bizim cevaplarımızda ve sorulan soruda, dinin insana dair kısımları farklı olacak.
Mesela ezan. Ezanın yani ibadete çağrının nasıl olacağını tamamen insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlardır.(Bunu 'Çağrı' filminden hatırlarsınız)

İslamiyet'te küs kalmak üç gün ile sınırlandırılmışken, bizim ülkemizde bu süre daha da kısaltılmış, bir mendili ıslatıp, serip, kuruyuncaya kadar küs kalınır şekline dönüştürülmüştür. Belki İran'da bu süre farklıdır. Şimdi İslam'ın sınırladığı süreden daha evvel barışmanın neresi kötü. Mesela Anadolu Müslümanlığı bu işte.

Rum suresinin 32. Ayeti kerimesinde Rabbimiz, " Her fırka, doğru yolda olduğunu zannederek sevinir" buyurmuştur. Tırmızi kaynaklı bir hadisi şerfite de "Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, 72'si Cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. Bu fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir" buyrulmuştur.

İşte bugün de ümmet çeşitli fırkalara ayrılmıştır ve hadisi şeriften de anlaşılacağı gibi bunlardan sadece bir tanesi hak, diğerleri batıldır.

Bakara suresi 137. Ayeti kerimesinde, "Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar" buyrulmaktadır. İşte bu ayeti kerime indiğinde, yeryüzünde var olaninanç, şu an günümüzde ehli sünnet isminde karşımıza çıkmaktadır. Başta Arabistanda hakim olan vahhabilik ve iranda hakim olan şiilik olmak üzere, diğer bütün batıl yollar, bu ayetin inişinden daha sonra ortaya çıkmıştır.
 • Paylaş
1

Şaman, Yani? Hangisi gerçek?

Gerçek İslam Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Açıp okumanız, anlamadığınız yerlerde çeşitli alimlerin, uzmanların görüşlerine bakmanız lazım. Ve tabi ki hadis. Bugün rahatça istediğiniz konuyla ilgili İnternet üzerinden bile hadisleri bulabiliyorsunuz ( Tabi ki kaynakların güvenilir olmasına da dikkat etmek gerek.).
 • Paylaş
1

Adem Şahin, kuranda yazan gerçek islam

Bence vahiy olan kuranda yazanlar ve ona uymak gerçek islamdır. Okuyan zaten gerçek islamı farkedebilir.

Dünya'dan örnekleri var;
İslam (İslamiyet)

İzleyebilirsiniz; youtu.be/N-J31XtZvv8? T=4m31s
 • Paylaş
Gerçek İSLAM son kitap Kuran'ı Kerim'de yazılı olan İSLAM'dır. O ülkenin islamı bu ülkenin islamı diye bir şey de yok.
 • Paylaş
İşte en kritik soru bu... Allah'ın emrettiği İslam (Gerçek İslam)'ı bilen ve yaşayanlar Ehl-i Beyt'tir... Yani Peygamber Efendimiz, Hz. Fatıma, İmamı Ali, İmamı Hasan ve İmamı Hüseyin'dir.Sonrasında ise bu yoldan giden 12 İmamdır. Ve Ehl-i Beyt'e ve bu imamlara tabi olanlardır... Bunun dışında gidilen yolların tamamı batıldır... Tek hak yol vardır Ehl-i Beyt ve 12 imam yolu... Gerçek islamı öğrenmek istiyorsak bu mübarek şahısları tanımalı ve tabi olmalıyız... Bunun dışındakiler batıldır ve helak olacaklardır... Peygamber efendimiz "Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece biri hak yol olacak gerisi batıl olacaktır" buyurmuştur. İşte bu yol Ehl-i Beyt ve 12 İmam yoludur. Konu ile ilgili daha detaylı bilgileri Prof. Dr. Haydar Baş'ın 12 imam eserlerinde ve yine O'nun programlarında fazlasıyla bulabilirsiniz... Prof. Dr. Haydar Baş Ehl-i Beyt açılımı yaparak İslam Dünyası'nda çığır açtı insanlara gerçek İslamı gösteriyor. Gerisini boş verin.
 • Paylaş
İslam da 1400 yıl kusur senedir hemen her konu tartışılıyor... Kur'an ALLAH kelamı ise üzerinde yorum yapmaya... Çıkarlara fetvaya... Rivayete... Ranta asla kurban edilmemelidir... Hz.Peygamberin ölümünden geçen zamanlar sürecinde sürekli tartışma konusu yapılan bir din... nasıl izah edeceğiz... demek ki... Müslüman geçinenler... sadece inanıyorlar... .iman etmiyorlar... iman ise... ALLAH korkusu ile kaimdir... ALLAH korkusu olmayandan her şey beklenir... Günümüz islamı maalesef... Akla ve mantığa uygun yorumlanmış değildir... Nefs'e uygun şekillenmiştir... Yani çıkarlara göre din anlayışı... Doğuşundan itibaren anlaşılamayan din din değildir... . Ya din...insanları kandırıyor... Yada dindar görünenler... Dini kandırıyorlar... ne adına Nefs'lerine ikame edilmiş ALLAH adına... ...
 • Paylaş