Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gerçek ve doğru arasındaki fark nedir?

Öncelikle bu iki kelimenin sözlük anlamlarına bakalım.
Gerçek; kavramı, felsefi bir kavram olarak, genel anlamda, düşüncede varolan ya da düşülmüş şeylere karşıt anlamda varolan, düşünülmüş olanın dışında mevcut olan anlamındadır.

Doğru: Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun. Gerçeğe uygun olan.

Ancak doğru bilimsel literatürde teori’ye karsılık gelir. Gerçek ise yasaya denk gelmektedir. Doğru; değişkendir, yanlışlanabilir, tartışılabilir. Gerçek; sabittir, değişmez, tartışılmaz.

Ortaya atılan bir iddianın doğrulanabilirliğini mantıken ispatlayacak kanıtlar ortaya koymalıyız. İddianın doğruluğunu ispatlayacak birden fazla kanıt veya birden fazla başka doğru olabilir.

Tek bir gerçek mevcuttur. Ancak bu gerçeği ararken ortaya koyulan doğrular her zaman kanıtlanabilir bir gerçekliğe sahip değildir. Doğru ve gerçek iç içedir. Eğer gerçek doğruyu bulamazsak gerçeğe de ulaşamayız. Gerçekliğe giden bir basamak olarak görebiliriz.
  • Paylaş
Gerçeği yaşarsın doğruyu söylersin yada söylemezsin :)
  • Paylaş