Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gestalt terapisi nedir?

Geştalt Terapisi temellerini varoluşçu, bütüncül ve fenomenolojik bakış açılarından alan bir psikoterapi yöntemidir. Geştaltın bütüncül bakış açısında göre kişi çevresi ile bir bütün olarak değerledirilmelidir, çünkü çevre; kişiyi, ihtiyaçları karşılamaya yönelik araçları ve ortamı içinde barındırır. Diğer yandan bütüncül bakış açısına göre yaşamdaki her tecrübenin bedensel, duygusal ve zihinsel bir bileşeni vardır; terapide amaç bu bileşenleri bütünleştirmek ve kişinin bulunduğu çevre içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak üzerine kuruludur. Fenomenolojik bakış açısına göre kişinin çevresi içinde gerçekleşen tüm içsel yaşantılarının anlamı o kişiye özeldir ve aynı yaşantı başka birisi için farklı zamanlarda farklı anlamlara gelebilir.

Varoluşçu bakış açısına göre ise kişi olduğu gibi olma dürtüsüne sahiptir ve bu engellenirse kendini inkar etme, bastırma ya da kendinden utanma eğilimleri ortaya çıkabilir. Tüm bu temel bakış açılarının ışığında bazı temel var sayımlarda bulunmak mümkündür:
  • Her birey çevresiyle temasında yaşadıklarının hem nedeni hem de sonucudur.
  • Her birey kendi duyumlarının, düşüncelerinin ve duygularının farkında olma kapasitesine sahiptir.
  • Her birey gelişime uygun ortam sağlandığında kendisinin farkında olma, seçim yapma, kendi gibi var olabilme ve büyüme kapasitesine sahiptir ve bu nedenle de kendi davranışından kendisi sorumludur.
  • Her birey kendini ancak içinde bulunduğu AN’da yaşayabilir. Geçmiş ve gelecek de, yalnızca ŞU AN’da yaşanabilir. Geçmiş ŞU AN’da hatırlanarak, gelecek ise ŞU AN’da sonra olacaklar tahmin edilerek yine ŞU AN’da yaşanır.

Bu durumda Geştalt terapisinin amacı, kişinin o anda geçerli olan deneyimini yani ne istediğini, ne yaptığını, nasıl yaptığını, ne hissettiğini açık olarak algılamasını sağlayarak farkındalığını arttırmaktır. Terapinin her aşamasındaki farkındalık; çevreyi bilme, seçim yapmanın sorumluluğunu alma, kendini bilme ve kabul etme becerisidir. Başka bir deyişle kendiyle ve çevresiyle temas kurabilme becerisidir. Geştalt terapisti ise kişinin terapiye ihtiyaç duyduğu noktada ona büyüyüp gelişebileceği bir ortam sağlayarak değişime eşlik edendir.

  • Paylaş
Geştalt terapi, humanistik ögeleri ön plana çıkan, insanların geçmişteki değil şu anki duygu ve davranışlarına odaklanan bir terapi tekniğidir. Temel olarak, “neden” yerine “nasıl” sorusunu sorar. Terapistin görevi hastanın tecrübelerini tahmin etmek değil, onun kendi tecrübelerini ve duygularını anlamasını sağlamaktır. Geştalt’ın önem verdiği alan geçmiş değil, şimdiki zamandır. Terapi gören kişilere empoze edilen düşünce şu anki ihtiyaç ve sorunlarına konsantre olmalarıdır.

Geştalt terapinin ana amacı kişinin kendisini her ayrıntısıyla fark edebilmesidir. Bu yüzden terapilerde hastalar kendi iç sorunlarını geçmişe gömmek yerine o anki şartların elverdiği ölçüde, anında çözmeye çalışırlar. Ayrıca bu sorunların oluşumunda etkili olan diğer insanlarla da iletişim kurmaları sağlanarak çözüm yolunda kolaylık sağlanır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

566 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt