Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gezi Parkı'ndaki polis müdahaleleri işkence boyutuna ulaşmış mıdır?

Öncelikle polis kuvvetinin orantısız olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte işkence suçu ile ilgili kanuna baktığımızda, 94. maddenin 1. fıkrasında:

"Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."

ibaresine göre polis müdahalesi suç sayılır.
  • Paylaş
1

Selman Karabulut, Bence gezici vandallların yaptığı vahşete göre kıyaslama yapılırsa polis teşkilatının müdahelesi son derece insancıldır

Okuduğum AHİM kararlarından hatırladığım kadarı ile evet. İlk fırsatta buna dair kararlara atıfla açıklamayı genişletmeye çalışacağım.
  • Paylaş
Evet ulaşmıştır. Bunu penguen basınından izleyenler anlayamayacaklardır, bizzat orada bulunanlar, Ulusal Kanal ve Halk TV izleyenleri doğruları açıkça görmüşlerdir. Kaldı ki AİHM ve BM bunu işkence şeklinde niteliyor, sindirilmiş yerli adaletin (ne komik oldu adaletin yerlisi yabancısı mı olur diyeceksiniz ama görüldüğü üzere var, adil olmayan yerli adalet müsveddesi ve adalet kurallarına bağlı yabancı adalet var) ne karar verdiğinin evrensel adalet açısından bir saygınlığı, değeri kalmamıştır. Bunu sadece ben söylemiyorum, tüm dünya bunu gördü ve hem hükumetimizi uyardı hem de tutumlarıyla dalga geçti. Pasif direnişteki insanlara uyarı yapmak bile yasal değilken onları asitli suya ve gaza boğmak açıkça toplu işkencedir.

haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/aihm-...
  • Paylaş
Polisin zor kullanma hakkı vardır fakat karşısında savunmasız ve mukavemet göstermeyen kişilere karşı elleri kelepçeliyken bile darp etmesi insanlık dışı bir vahşettir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

642 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt