Bilmek istediğin her şeye ulaş

Gezi yazısı nedir?

Gezi yazısı (seyahatname) : Bir yazarın gezdiği, gördüğü yerleri edebi bir üslûpla anlattığı bir yazı türüdür. Türk edebiyatındaki ilk örneği Seydi Âli Reis'in Mir'atü'l-memalik adlı eseridir. Bu türün Türk Edebiyatı'ndaki en bilinen örneği ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme adlı eseridir.
Gezi yazısı yazarken ilgiyi uyanık tutmak, okuyucuda okuduğu yerleri görme isteği uyandırmak çok önemlidir. Gezi yazarlığı ayrı bir ustalığı gerektirir. Yazar gezdiği yerlerin ilginç özelliklerini hemen fark edecek kıvrak bir zekâya ve kültür birikimine sahip olmalıdır.
Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plân uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar; yolculuk, yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylar; varış, varıştaki ilk izlenimler.
  • Gezi yazılarında da kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmak önemlidir. Aynı yerler daha önce de başkaları tarafından görülmüş, yazılmış olabilir. İkinci gidişte görülenlerle, ilk gidişte görülenler arasındaki farklara bile değinmek gerekir. Bu da gezi yazılarının zamanla tarihsel belge olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma ile, bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Anlattıkları, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
  • Betimleyici anlatımdan yararlanılır.
  • Gezi yazılarında gezginin dikkatini çeken ve farklı konular güncel olaylarla da bütünleştirilerek edebî bir üslûpla anlatılır.
  • Gezi yazısı görülen yerlerin güzellikleri hakkında duygu ve düşünce içerebilir.
  • Anlatılanlar hayal ürünü değil gerçektir.
  • Gezi yazıları kuvvetli bir gözlem gücüne dayanır.
  • Gezi yazıları özneldir.
  • Paylaş
Bir kimsenin gezi gördüğü yerleri anlattığı yazı türüne gezi yazısı(seyahatname) denir. Yazan gezip gördüğü yerleri ayrıntılı olarak anlatır, betimler. Okuyan kişi sanki oraları gezmiş gibi hisseder. Dünya tarihinin en meşhur gezi yazarları Marco Polo, Heredot, İbni Batuda'dır. Türk edebiyatında Evliya Çelebi, Mirat'ül Memalik en ünlü gezi yazılarıdır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

194 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları