Bilmek istediğin her şeye ulaş

Goethe, Puşkin ve Cervantes müslüman mıydı? Kanıtları var mıdır?

Hayır müslüman değillerdir. Eserlerinin içlerinde İslami unsurlar yer aldığı hatta İslam'a düşmanca bakmadıkları için böyle anlaşılıyor belki de. Ki Cervantes için bu bile geçerli değildir ki döneminde Haçlı Seferi'ne katılmıştır. Cervantes'in Don Kişot'unu anlamak için Endülüs devrini anlamak gerekir çünkü bu roman bu coğrafyada yazılmıştır ve elbette buraların izlerini taşır. Aynı şekilde Türkler'in yaşadığı Kafkasya'da sıkça bulunan Puşkin, İslam felsefesine ilgi duyan Goethe de eserlerinde İslam'ı tanıyan ve ona hoşgörüyle yaklaşan bir üslup kullanmılardır. Bu elbette güzel fakat onların müslüman olduklarını göstermez. Nitekim müslüman olduklarına dair bir kanıt da bulunmamaktadır.
  • Paylaş