Bilmek istediğin her şeye ulaş

Golgi aygıtı ve Endoplazmik Retikulum'un görevleri nelerdir, aralarında ne gibi farklılıklar vardır?

GOLGİ

Golgi aygıtı çok fazla sayıda endoplazmik retikulumun hücre çekirdeğine yakın bir yerde bir araya gelmesi ile oluşur. Bu aygıt, birden fazla noktada endoplazmik retikulum ile bağlantı halindedir. Bu hücrelerin ürettiği bazı maddeler, hücre tarafından kullanılır bazıları ise başka hücrelere ve dokulara kullanması için gönderilir.

Golgi Aygıtı

Endoplazmik retikulum bu maddeleri golgiye taşır. Golgi de bu maddeleri bir zara sarar ve hücre sitoplazmasına bırakır. Zara sarma kısmı önemlidir çünkü eğer bu zar olmasaydı, üretilen hücre sindirilebilirdi ve hücre kendini öldürmüş olurdu.


ENDOPLAZMİK RETİKULUM

Golgiyi anlatırken de söylediğim gibi, hücre içerisinde maddenin taşınması ve dağıtılması temel görevidir. Özellikle salgı yapan hücrelerde çok gelişmiştir.
Yapısal olarak ikiye ayrılırlar. Ribozomu olanlar "granüllü" , ribozomu olmayanlar " granülsüz" olarak adlandırılmaktadır. Granüllü olan endoplazmik retikulum protein sentezinde, granülsüz olan ise karbonhidrat, lipit ve streoid metabolizmalarında görev almaktadır. Çekirdek zarının oluşumunda rol oynar.


Golgi Aygıtı
  • Paylaş