Bilmek istediğin her şeye ulaş

Graz University of Technology develops natural PET recycling

Researchers at the Graz University of Technology have developed a technology enabling the 100% recycling of PET bottles. For example, the old soft drink bottle could potentially become a fashionable new wind-repelling sports jacket. Researchers in Graz and Vienna have made this possible now after eight years of intensive work.

Fungal enzymes decompose the plastic bottle
To put it simply, one takes fungi from the forest, for example from tree trunks. They decompose the PET bottle into their different component parts, according to Georg Gübitz, who heads the research team. “Actually it is not really the fungi themselves which are responsible for decomposing the polyester, the PET, but the enzymes. This can be compared with the decomposition of food components. In our bodies we have enzymes which can correspondingly help us digest the different nutrients”. Within 48 hours the fungi can completely break down a PET bottle, working at similar conditions to those prevailing in the human body, i.e. at a temperature of about 37 degrees.


More widely deployable in the future
Up until now, the old PET bottles could only be re-used to manufacture simple products such as flower pots where purity does not play such a major role. In the future the components of the PET bottle will be used for a greater number of purposes. “From these components one can of course produce the original materials, i.e. PET bottles, but also other things such as functional sportswear made of PET or smaller items, even the active substances for medicines“, Gübitz adds.

The Austrian Center for Industrial Biotechnology (ACIB) is now searching for partners to test the new process and prepare it for series production. ACIB is currently in contact with several waste management companies, Gübitz says.


  • Paylaş
BU siteyi araştırıyorum..bilgi için teşekkürler...Bu konuda özel bir ilginiz mi vardı ?
  • Paylaş
1

Redeye, Gerek yeşil işlere verdiğim önem gerekse bu tip işlerde verimliliğin gün geçtikçe artacağına dair varsayımlar çerçevesinde bir ilgim olduğundan bahsedebiliriz. Ama özellikle PET alanı değil.

Benzer başka bir haber de İTO Gazetesinden:

 

New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nde görevli araştırmacıları, clostridium grubundan bir bakterinin, gazete kağıdını biyoyakıta dönüştürebildiğini keşfetti.David Mullin başkanlığında yürütülen araştırma, doğal TU-103 bakterisinin selülozu butanole çevirebildiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Deneylerde, TU-103 baktersinin 100 gram selülozden 12-23 gram arasında butanol üreten araştırma ekibi bakterinin sadece kağıttan değil, selüloz içeren her türlü maddeden biyoyakıt elde edebileceğini açıkladı. Bu ne anlama geliyor derseniz, selüloz pek çok bitkinin içinde bulunuyor ve her tür atık bitkiden bu yolla biyoyakıt elde edilebilir. Yani bu gelişmeyle özel olarak enerji bitkileri yetiştirmeye gerek kalmayabilir. Günümüzde biyoyakıt olarak etanol kullanımı yaygın. Kağıttan ve onun ham maddesi selülozdan elde edilmesi planlanan butanol ise etanoldan çok daha avantajlı. Çünkü araç motorlarında modifikasyon yapılmadan kullanılabiliyor, daha yüksek enerji içeriyor ve mevcut boru hatlarıyla taşınabilir. Tüm bunlar bu yeni buluşu daha anlamlı kılıyor.

  • Paylaş