Bilmek istediğin her şeye ulaş

Günberi ve günöte noktaları neyi ifade eder?

Odağında dünya olan eliptik yörüngeden uyduya çizilen odak ışını ekseni 2 noktada keser. Bunlardan biri 180 derece ile uydunun odağa en uzak olduğu nokta olan günöte noktası, 0 derece ile en yakın olduğu nokta olan günberi noktasıdır.

Dünya için ise odağında güneş olan eliptik yörüngede günberi ve günöte noktaları mevcuttur.


3 Ocak'ta güneşe en yakın konuma (günberi) gelen dünya, 4 Temmuz'da ise en uzak konuma (günöte) geçer.


Günberi uzaklığı = e/C(1+e)
Günöte uzaklığı =e/C(1-e) ile hesaplanır.

"e" elipsin dış merkezliğini ifade eder.

Fizik
  • Paylaş