Bilmek istediğin her şeye ulaş

Güneş dil teorisi nedir?

Türkçe'nin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu savunan teoridir. Bu teori 1930'lu yıllarda bizzat M. K. Atatürk tarafından ortaya atıldı fakat dil bilimciler tarafından kabul görülmedi. Vefatının ardından önemini kaybetti. Döneminin dil kurultaylarında çok tartışılmıştı ama birçok dil bilimci bu teoriye karşı çıktı. Atatürk bu teoriyi ortaya atarken Sırp asıllı Avusturyalı dilbilimci Dr. Phil. Hermann Kvergić'in "Türk Dillerindeki Bazı Unsurların Psikolojisi" isimli 41 sayfalık basılmamış Fransızca eserinden de faydalanmıştır. Bu teorinin temel fikri "Türk dilinin dünyada esas bir dil olduğu ve dünya dillerindeki birçok kelimenin de Türkçeden türediği"ydi. Bu fikrin elbette siyasi bir rolü vardır. Teorinin tarih içerisinde oynadığı rol, Atatürk devrimlerini anlamak açısından önemlidir. Ümmetten millete geçme aşamasında olan ve Batı karşısında kendisini aşağılanmış hisseden Türk milletine özgüven aşılamak Teorinin amaçları arasında görülmüştür. Teori, Atatürk devrimlerinin yıktığı düzenle ve Avrupa merkezci tarih teorileriyle hesaplaşma çabası olarak değerlendirilmektedir.
  • Paylaş