Bilmek istediğin her şeye ulaş

Günümüzde anarşizm mümkün müdür?

Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Anarşist düzende devlet yoktur. Dolayısıyla insanlar herhangi bir devlet yükümlülüğü taşımamakta ve özgür olmaktadırlar. Burada insanlar kendileri kadar çalışırlar ve o oranda emek tüketip üretime katkı sağlarlar. Vergi gibi bir yükümlülükleri olmadığı için fazla çalışma da gerekli olmayacaktır. İnsanlar, herhangi bir hak ve özgürlük kısıtlamasına da bağlı kalmayacaklarından dolayı kesinlikle daha mutlu olacaklardır. Ancak bu felsefenin en önemli eksiği, güvenliktir. Burada kişnin güvenliğini sağlayan bir kurum olmadığından, insanlar güvenliklerini ve dolayısıyla da adaletlerini kendileri sağlamaktadırlar. Aslında bu çok zor değildir ancak günümüzde neredeyse imkansıza yakındır. Bunun kanaatimce iki büyük nedeni vardır. Bunlardan ilki nüfustur. O kadar çok insan vardır ki , her insanın bu sisteme uyacağını da doğal ahlaka kendini teslim edeceğini garanti edemeyiz. Dolayısıyla da toplumda kaos egemen olabilir. İkinci büyük neden ise ateşli silahlardır. Kişilerin kendi adaletini sağlama ve güvenlik gereksinimlerinin varlığı, bunların çoğunluğunun ateşli silahlar ile sağlanabileceği gerçeğini ortaya çıkarır ve insanların yaşama hakkı da tehlikeye girer. Bu sebeple günümüzde anarşist bir yapı organize olmuş toplumlarda mümkün değildir. Ancak ilkel kabileler böyle bir sistemi sürdürebilir günümüzde.
  • Paylaş
İlk doğal afette yok olur giderler, organize olup birlikte olmaları gereken noktalar var hayat denilen savaşta.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

647 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları