Bilmek istediğin her şeye ulaş

Günümüzde insanlarının zamanlarının çok az bir bölümünü düşünme eylemine ayırmasının sebebi nedir?

İnsanların düşünmeleri, içinde yaşadıkları evreni sorgulama istekleridir. Dolayısıyla düşünecekleri ve yorum yapacakları ilk evreler belki de yegane olanları felsefe ve siyaset olacaktır. İnsanların rahat düşünebilmeleri için refah içinde olmaları ve yaşam mücadelelerinin daha rahat olması yadsınamaz bir gerekliliktir. Nitekim Antik Yunan'da ortaya çıkan felsefi akımlar ve öğretiler, insanların nispeten daha rahat oldukları dönemde ortaya çıkmış ve insanlar yaşadıkları coğrafyayı sorgulamışlardır. Yine Roma'da İmparator Neron döneminde bolluk artmış ve insanlar siyaseti tartışmaya, Neron'u sorgulamaya ve onu indirmeye teşebbüs etmişlerdir. Bu sebeple Neron, askerlerine Roma'da insanların birikimlerini, evlerini yakmalarını söylemiş ve onları tekrar yaşam mücadelesi içinde bırakmayı arzulamıştır. Günümüzde de özellikle bizim ülkemizde insanlar, çetin yaşam şartlarında yaşamakta ve düşünsel faaliyetlerini asgariye indirecek kapitalist düzen baskısı altında yaşamaktadırlar. Bu iki sebep de geçmişe göre insanların düşünmeye daha az zaman ayırabilmelerine yol açmakta, bir nevi insanları uyutmaktadır.
  • Paylaş
Çoğunluğun değindiği gibi gerçekten bu durumun en büyük sorumlusu kapitalist düzen olsa gerek. İnsanların temel ihtiyaçlarını dahi zorlukla karşılayabildiği bir düzenden özgür ve gelişmiş bir düşünce ortamı beklemek çok akıllıca olmaz. Bu olguya hakim olan ve başını politikacıların çektiği kesim de bu durumdan son derece fayda sağlıyorlar. Eğer insanlar düşünürse, şahsen dünyada çok fazla şeyin değişebileceğine inancı olan biriyim. İkincil bir sebep olarak da ( yine belirtilen kesimin insanlar üzerinde etlkili bir şekilde kullanığı ) her türlü sosyal medya aracı, oyunlar, diziler, internet, Facebook gibi tamamen zaman tüketme mantığına dayalı kavramları görüyorum. Durum her ne kadar çaresiz görünse de birşeylerin değişmesi için, yine de umudu kaybetmemek gerektiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.
  • Paylaş
Düşünme kavramını görünce aklıma nedense Kur'an-ı Kerim geliyor. Bu konuyla ilgili çok derin ayetler var. Örnek vermek gerekirse:
...Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? (Muhammed Suresi 24. Ayet)
..."İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar." (Al-i İmran Suresi 7. Ayet)
...Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler.(Al-i İmran Suresi 191. Ayet)

Gelelim soruya, bizler günümüzün büyük bir bölümünü dünyevi meselelere harcadığımız için üzerinde düşünülmesi gereken meselelere yoğunlaşamıyoruz ne yazık ki.
  • Paylaş
1

Redeye, Elbetteki uhrevi mevzular üzerine de düşünelim. Ancak burada tartışılmakta olan konu uhrevi ya da dünyevi fark etmez yeterince düşünmediğimiz. Gerçi yine bir diğer noktada haksız sayılmazsınız zira dünyevi meselelere (tüketim çılgınlığı vb.) o radde bulanmışız ki bırakın uhreviyi dünyevisini dahi düşünmeden yaşar olmuşuz...

Çoğunluk, çok az okurken, sanal alemden başka sosyalliği bulunmazken neyi düşünebilir ki? En fazla dürtmüş lan, dürtmek demek... İstek gönderdi takip etti... Bunları düşünür.
  • Paylaş
1

Redeye, Sanal alemlerin sosyalliğini, bunlar arasında ve bunlar üzerine düşünmeye devam edilebileceğini de atlamamak gerek sanırım; biraz da şuanda tam durduğumuz yere bakarak.

Çünkü eğitimlerimiz ezbere dayalı ve birçok şey dayatma ile kabul ettirilir. Çocukluğumuzdaki meraklılık köreltilince, düşünme gücümüzde bozulmalar yaşanır...........
  • Paylaş
Düşünme iç güdülerini kaybetmişler):)) Kime ne düşünmek artık her şeyi internet ve makkina,,, Robotlaşan insanlardan çok fazla düşünmeyi istemek ihanet olur Düşünürlere......
  • Paylaş
1

Redeye, Algoritmalar, büyük veri, süzgeçler, semantik derken aslında robotları da küçümsememek gerek; karşımızda bir anda skynet çıkmasın sonra :)

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

824 Görüntülenme8 Takipçi6 Yanıt